BCASA participa a la primera sessió de treball del projecte ScoreWater

El projecte porta per nom “Smart City Observatories to implement Resilient Water management” (Observatoris de Ciutats intel·ligents per implementar una gestió de l’aigua reslient) té com a objectiu generar informació objectiva, immediata i agregada a escala de barri de l’estil de vida i dels hàbits diaris dels ciutadans.

Aquesta informació s’obtindrà a partir de l’anàlisi química, microbiològica i de cabals de les aigües residuals en el clavegueram i de l’aplicació d’Intel·ligència Artificial i Big Data.

Aquesta informació serà clau en el futur immediat per a dissenyar campanyes de conscienciació ciutadana en els àmbits de la gestió de residus a les llars i dels hàbits de salut i permetrà fer-ne un seguiment de la seva eficàcia.

5,8 M€ és la xifra de SCOREwater, el projecte europeu destinat a la transformació digital del sector de l’aigua durant els propers quatre anys. Participen en el projecte, a nivell català, l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), el centre tecnològic EURECAT, el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), la pime fabricant de sensors on-line s::can Iberia i Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA).

Veure font: https://scorewater.eu/

Comparteix: