Operadors públics

Col·laboració entre operadors públics i solidaritat

Aqua Publica Europea (APE) publica aquest informe, on retrata un esforç global per a fer efectiu el Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament. A través d’una sèrie de casos d’estudi de membres d’APE, la publicació descriu com la col·laboració entre operadors d’aigua pot ser una eina per assolir la realització d’aquest dret.

Pdf

Aigua pública i COVID19: d’un gran mal en surt un gran bé

Public water and COVID19: dark clouds and silver linings

La COVID19 ha demostrat de nou el significat de disposar d’aigua segura, accessible i assequible per a tothom. També ha apuntat a les enormes disparitats en la provisió del servei, així com ha generat problemes als operadors públics d’aigua i sanejament per la reducció d’ingressos, l’increment de costos i la dificultat per mantenir les condicions d’higiene i salut als centres de treball. Aquest llibre ofereix la primera visió global de com el sector públic de l’aigua ha respost a la crisi, mostrant el camí en uns moments de reptes molt complexos i de contextos molt canviants. El llibre mostra especialment com la gestió pública de l’aigua han permés uns serveis d’emergència equitatius i democràtics, i com aquestes experiències a partir de la COVID19 podrien contribuir a consolidar noves formes de gestió pública de l’aigua en el futur.

Aquest llibre ha estat elaboral pel Municipal Services Project, el Transnational Institute i el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Pdf

Decàleg de demandes de l’AMAP – carta adreçada al conseller Calvet