Estatuts

Els estatuts de l’AMAP van ser aprovats inicialment el juliol de 2017, pel grup de municipis impulsors (Barcelona, Terrassa, Sabadell, Badalona, Gramenet, El Prat de Llobregat i Cerdanyola), i ratificats a l’Assemblea de juny de 2018. La versió vigent és la modificada i aprovada a l’Assemblea de gener de 2019.