Documents de gestió

Pdf

Directiva Europea relativa a l’aigua potable

Revisió de desembre 2020 de la Directiva Europea relativa a l’aigua potable

Pdf

Estudi Preu de l’Aigua a Catalunya 2019

Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua

Experiències de tarificació i estudi d’indicadors d’entitats gestores de l’aigua a escala d’Andalusia, estatal i europea

Informe elaborat per l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Abastament i Sanejament (AEOPAS), que realitza una anàlisi de benchmarking d’entitats gestores del cicle integral de l’aigua, de ciutats amb similar població abastida i en determinades característiques tècniques, de gestió, participació o tarificació.

Pdf

La tarifa del agua en el Área Metropolitana de Barcelona

Informe sobre la tarifa de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 2018

Pdf

Preus de l’aigua per municipi (Observatori del preu de l’aigua)

Aquí podeu consultar l’import mensual de la factura de l’aigua escollint el municipi i el consum mensual que es fa habitualment. L’import de la factura es genera automàticament i desglossat en els diferents conceptes: la tarifa o taxa de subministrament d’aigua, la taxa de clavegueram i el cànon de l’aigua autonòmic. Les dades corresponen a l’abastament del nucli urbà del municipi.