Actuacions

Actuacions en relació a la difusió, l’impuls, la comunicació i la incidència:

  • Organització de jornades, seminaris i cursos.
  • Impuls d’iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca sobre gestió de l’aigua.
  • Difusió sobre les bones pràctiques, activitats i qualsevol altra proposta en pro de la gestió pública.

Actuacions en relació al suport als municipis

  • Creació d’un marc de treball, coordinació, col·laboració i debat entre municipis.
  • Creació i manteniment d’un centre de recursos d’experiències, iniciatives o estudis.
  • Proveir serveis d’assessorament i d’assistència, jurídica i administrativa per als seus membres en processos de recuperació de concessions i remunicipalització de serveis.
  • Revisió del compliment de les clàusules dels contractes de concessió actuals, d’aquells municipis que es plantegin la seva recuperació.

Actuacions en relació a incidir en polítiques públiques relatives a la gestió pública de l’aigua

  • Col·laboració amb xarxes nacionals, estatals i internacionals
  • Emissió de propostes i notes d’opinió respecte d’iniciatives legislatives relatives a la gestió pública de l’aigua.
  • Recolzar i participar en iniciatives dels municipis per divulgar la gestió pública de l’aigua