Remunicipalització de la gestió de l'aigua

Pdf

Recuperació de la gestió directa del servei d’aigua potable: guia ràpida per als municipis

Pdf

Guia ràpida per a municipis: la liquidació de concessions

Pdf

Guia ràpida per a municipis: l’establiment de la forma de gestió del servei

Pdf

Manual de Remunicipalització dels Serveis Públics d’Aigua

L’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) i Enginyeria sense Fronteres (ESF) publiquen la versió catalana d’aquest Manual de remunicipalització dels serveis públics de l’aigua, la versió original del qual ha estat liderada per l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Abastament i Sanejament (AEOPAS). El manual té com a objectiu donar suport als ajuntaments que prenen la decisió de remunicipalitzar els serveis d’abastament i sanejament que, en el seu moment, foren privatitzats. És un document eminentment tècnic i jurídic que toca els aspectes clau d’una remunicipalització i aporta el cabdal, el coneixement i l’experiència d’un grup d’experts en la matèria. La publicació d’aquest manual és d’una especial importància per la necessitat urgent de disposar d’una regulació adient, racional i urgent dels processos de reinternalització dels serveis públics, i en especial els de remunicipalització, per evitar la inseguretat jurídica en què estan tenint lloc. Els autors del manual són Eulalio Ávila Cano, Secretari i Interventor-Tresorer de l’Administració Local de Categoria Superior; Valentín Merino Estrada, Doctor en Dret i Secretari d’Administració Local de Categoria Superior i Pilar Ortega Jiménez, Interventora-Tresorera d’Administració Local de Categoria Superior. A més també s’ha comptat amb la documentació aportada per la Federació de Serveis a la Ciu-tadania de Comissions Obreres i el suport constant de la Red Agua Pública. Per a l’edició catalana volem agrair especialment la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa.

Pdf

Modificacions legislatives a proposar per facilitar la reinternalització dels Serveis d’abastament d’aigua

Dictamen sobre el régimen jurídico del servicio de abastecimiento de aguas en el Área metropolitana de Barcelona

L’any 1993 l’AMB, a través de la Mancomunitat de Municipis, encarrega un informe sobre la situació legal de la Societat General d’Aigües de Barcelona en la prestació del servei d’abastament d’aigua. L’informe l’elabora el catedràtic de la Universitat de Dret de la Universitat Complutense de Madrid, Eduardo García de Enterría. Aigua és Vida el recupera i el difon.

Un futur per l’aigua pública: l’experiència mundial de la remunicipalització

Experiències de ciutats, regions i països que decideixen girar el full de la privatització de l’aigua per a remunicipalitzar els serveis, recuperant el control públic del’aigua i del sanejament.  Satoko Kishimoto, Emanuele Lobina i Olivier Petitjean. Setembre 2015

Remunicipalización: el retorno del agua a manos públicas

Moltes ciutats fa temps que remunicipalitzen serveis d’aigua i aquest llibre en recull diversos exemples i proporciona una perspectiva global sobre la qüestió. Publicat pel Transnational Institute, Ámsterdam. Març 2013. Martin Pigeon, David A. McDonald, Olivier Hoedeman y Satoko Kishimoto, editors.

Guia Pràctica “Per on començar per caminar cap a una gestió no mercantil i democràtica de l’aigua”

Idees bàsiques per treballar cap a la gestió no mercantil de l’aigua. Elements per conèixer la gestió a la teva localitat, tant si està privatitzada com si es gestiona fa des del sector públic. Aigua és Vida. 2016

Curs FMC: “El servei públic del cicle de l’aigua”

Guia del curs que vol contribuir a dotar d’eines a tècnics i tècniques municipals, aportant-los elements tant des del punt de vista tècnic com de la gestió administrativa. Federació de Municipis de Catalunya. 2018. Coordinació general: Juan Ignacio Soto Valle. Direcció acadèmica: Joan Gaya. Coordinació tècnica: Ramon Arandes