L’AMAP comença el camí de coordinació amb els principals actors europeus de la gestió pública de l’aigua

L’AMAP va participar els dies 17 i 18 d’octubre a la trobada celebrada en motiu dels 10 anys d’existència d’Aqua Publica Europea.

La trobada es va dur a terme a Brussel·les i es va titular “Construïnt una societat circular: la necessitat d’un esforç col·lectiu per aconseguir la sostenibilitat“. A la mateixa hi van participar alguns dels principals operdadors públics d’Europa (locals, regionals o estatals): Milà, Ginebra, Brussel·les, Budapest, París, Torí, Irlanda, Aeopas (Espanya), entre d’altres. Tots ells membres d’APE.

En aquesta ocasió l’AMAP hi va participar en tant que convidada però l’entitat està iniciant les gestions per a la seva participació més activa a la xarxa europea. En aquest sentit es va participar tant a la sessió de debat oberta del dijous 17 com a una part dels debats interns de l’entitat que es van dur a terme el divendres 18. Podeu veure el programa de la jornada aquí.

Una de les línies de treball de l’AMAP, aprovada en el seu Pla d’Actuació Anual de 2019 és enfortir les xarxes supranacionals de treball per l’aigua pública. Aquesta és l’única manera d’incidir en la legislació que emana de les institucions europees. I és en aquest sentit que APE treballa. Però, què és APE (Aqua Publica Europea)? És una organització sense ànim de lucre, els membres de la qual es comprometen a proporcionar un servei d’alta qualitat gestionat de manera eficient, responsable i sostenible. Uneix serveis d’aigua i sanejament de propietat pública i altres parts interessades que treballen per promoure la gestió pública de l’aigua tant a nivell europeu com internacional. APE és una associació dirigida per operadors que busca solucions eficients que serveixin a interessos públics més que no pas a empreses.

Veure font: https://www.aquapublica.eu

Comparteix: