Presentació

Ja som aquí!

L’aigua és un bé de tots i totes. Un bé comú. Un bé essencial per a la vida. I així cal gestionar-lo, democràticament i pública. Amb, per i des de del conjunt dels veïns i veïnes dels municipis.

La finalitat de l’Associació és difondre i promoure la gestió íntegrament pública de l’aigua, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a una gestió pública de l’aigua.

Natura

Amb la denominació Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) es constitueix aquesta Associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica.

Finalitat

La finalitat de l’Associació és difondre i promoure la gestió íntegrament pública de l’aigua, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a una gestió pública de l’aigua.

Objectius

  • Accions de difusió, impuls i incidència en relació amb la gestió pública de l’aigua.
  • Suport als Ajuntaments que vulguin encaminar-se cap una gestió pública de l’aigua.
  • Incidir en polítiques públiques relatives a la gestió pública de l’aigua.