Participació ciutadana i governança de l'aigua

Pdf

Participació ciutadana i governança de l’aigua

Document elaborat per Enginyeria sense Fronteres i l’Observatori de l’Aigua de Terrassa