Dret Humà a l'Aigua i el Sanejament

Pdf

Informe del Relator Especial de Nacions Unides: Privatització i Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament

El discurs comú de la comunitat de drets humans sosté que els drets humans són neutrals en relació al tipus de prestació de serveis d’aigua i sanejament. El present informe s’oposa a aquell argument. En ell, el Relator Especial sobre els Drets Humans a l’Aigua potable i al Sanejament, Léo Heller, parteix del principi que existeixen riscos específics per al gaudi dels drets humans a l’aiua i al sanejament en els casos de privatització, i que es necessari i pertinent analitzar les dimensions jurídiques, teòriques i empíriques d’aquells riescos. El Relator Especial els examina basant-se en una combinació de tres factors relacionats amb el subministrament privat d’aigua i sanejament: la maximització dels beneficis, el monopoli natural dels serveis i els desequilibris de poder. Per mitjà d’aquest marc analític, identifica diferents riscos, entre ells, la no utilització del màxim de recursos disponibles, el deteriorament dels serveis, l’accés inassequible, la no observació de la sostenibilitat, la manca de rendició de comptes i la desigualtat. També ofereix recomenacions als estats i altres agents per a abordar i mitigar els riscos identificats.

Pdf

Informe del Relator Especial de Nacions Unides: Privatització i Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament (versió de la web de Nacions Unides)

Pdf

Informe del Relator Especial de Nacions Unides: Privatització i Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament (versió reduïda)

Pdf

Untapped: promocionant l’aigua de l’aixeta a Europa

Informe d’Aqua Publica Europea sobre les accions dels operadors públics europeus per promocionar l’aigua de l’aixeta