La Bisbal d’Empordà aprova la seva adhesió a l’AMAP

El passat 30 d’octubre, el Ple de La Bisbal d’Empordà va manifestar la intenció d’adherir-se a l’AMAP en una moció aprovada per quasi tots els grups del consistori (ERC, PSC, CUP, Compromís per La Bisbal i ICV) i el vot en contra de CiU, sumant així un total de 16 vots a favor i 1 en contra.

La moció, presentada pel Grup d’Independents PSC-CP, posa èmfasi, entre d’altres aspectes, en el fet de que “l’aigua és un element indispensable per a la vida, per la societat i pels ecosistemes i, com tal, s’ha de gestionar sota criteris d’interès general i de béns comuns. En aquest sentit, les Nacions Unides el juliol de 2010 reconeixien que l’aigua és un dret humà” i en que “l’abastament d’aigua i el sanejament són serveis bàsics i essencials, i que s’ha de garantir en tot moment el seu accés universal i assequible, sense que el seu subministrament es pugui privar per motius econòmics o socials.”

També detalla que, a La Bisbal d’Empordà, la situació és complexa (com en tants altres municipis de Catalunya). El contracte d’arrendament del servei d’aigua potable i de sanejament (que ara com ara gestiona SOREA) ha estat declarat nul pel propi consistori previ informe en el mateix sentit de la Comissió Jurídica Assessora i l’Ajuntament disposa de tres informes que coincideixen en la viabilitat de la gestió pública del cicle integral de l’aigua al municipi.

La moció finalment manifesta que l’Ajuntament aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà com a membre de ple dret a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) i faculta l’Alcalde per formalitzar els documents que siguin necessaris per a l’execució de l’acord.

 

Comparteix: