El 80,6% de la població catalana està a favor de la gestió pública de l’aigua

L’AMAP ha encarregat un estudi a l’Institut Gesop per saber quina és la percepció de la ciutadania sobre la millor manera de gestionar l’aigua

L’AMAP ha encarregat un estudi a l’Institut Gesop per saber quina és la percepció de la ciutadania sobre la millor manera de gestionar l’aigua. La mostra ha estat de més de 1.600 entrevistes i el treball de camp s’ha realitzat entre els dies 21 i 25 d’octubre d’enguany.  I els resultats han estat aclaparadors: el 80,6% de la població catalana està a favor de la gestió pública. Tant sols un 11% opta per la privada i la resta no saben o no contesten.

El suport és amplíssim també (i significatiu a nivell de mostra) en tots els àmbits territorials. Tant a la ciutat de Barcelona, com al conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Regió Metropolitana de Barcelona, com a la resta de Catalunya. No hi ha doncs diferències significatives en aquest sentit i a cap d’ells es baixa d’un 75% de suport.

La majoria és molt sòlida perquè també el model ho és. És a dir, les persones més favorables de totes a la gestió pública són les persones que ja disposen de gestió pública als seus municipis (ho són amb més d’un 85% de suport). De fet són el grup més favorable de tots els analitzats si exceptuem aquelles persones que s’autodefineixen com d’esquerres.

És destacable també el consens que hi ha entre la població a nivell ideològic. La opció per la gestió pública és majoritària entre les persones de totes les ideologies. S’ha convertit doncs en una opció transversal. Des de tot l’arc de l’esquerra o centre-esquerra (on el suport arriba a superar el 87%) però fins a la mateixa gent que s’autodefineix com a persones de “dretes” on arriba gairebé a un 66%.

Les dades mostren doncs un suport molt majoritari, un consens social, entre la població catalana amb la gestió pública en consonància amb els molts processos de recuperació i remunicipalització que estan oberts o iniciant-se al conjunt de Catalunya com ara els de Girona-Salt-Sarrià de Ter, Sant Cugat del Vallès, Ripollet, entre molts altres.

[Fitxa Tècnica de l’Informe: *Àmbit geogràfic: Catalunya. // *Univers: Població de 16 i més anys i que porta almenys un any vivint a Catalunya. // *Dimensió de la mostra: 1.605 entrevistes. // *L’error mostral és de ± 2,5% per al total d’entrevistes // *Treball: entre 21-25 oct-2019]

Veure font: https://amap.catwp-content/uploads/2019/11/1212_%C3%92MNGESOP_Tardor19_AMAP_Informe.pdf

Comparteix: