Es presenta el “Manual de remunicipalització dels serveis públics de l’aigua”

El passat dilluns 10 de febrer es va presentar a la seu del Districte de Gràcia el primer Manual de remunicipalització dels serveis públics de l’aigua.

L’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) i Enginyeria sense Fronteres (ESF) publiquen la versió catalana d’aquest Manual de remunicipalització dels serveis públics de l’aigua, la versió original del qual ha estat liderada per l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Abastament i Sanejament (AEOPAS).

El manual té com a objectiu donar suport als ajuntaments que prenen la decisió de remunicipalitzar els serveis d’abastament i sanejament que, en el seu moment, foren privatitzats. És un document eminentment tècnic i jurídic que toca els aspectes clau d’una remunicipalització i aporta el cabdal, el coneixement i l’experiència d’un grup d’experts en la matèria. La publicació d’aquest manual és d’una especial importància per la necessitat urgent de disposar d’una regulació adient, racional i urgent dels processos de reinternalització dels serveis públics, i en especial els de remunicipalització, per evitar la inseguretat jurídica en què estan tenint lloc.

Els autors del manual són Eulalio Ávila Cano, Secretari i Interventor-Tresorer de l’Administració Local de Categoria Superior; Valentín Merino Estrada, Doctor en Dret i Secretari d’Administració Local de Categoria Superior i Pilar Ortega Jiménez, Interventora-Tresorera d’Administració Local de Categoria Superior. A més també s’ha comptat amb la documentació aportada per la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres i el suport constant de la Red Agua Pública. Per a l’edició catalana volem agrair especialment la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa.

Veure font: https://amap.catwp-content/uploads/2020/02/REMUNICIPALITZACI%C3%93_V-CATALANA_6.pdf

Jornada de presentació del “Manual de Remunicipalització dels Serveis Públics d’Aigua”

El marc regulador del cicle integral urbà de l’aigua

– Jaime Morell – Aeopas (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento)

Presentació del Manual

– Eulalio Ávila, Autor i Coordinador del Manual. Secretari i Interventor de l’Administració Local

– Eloi Badia – President de l’AMAP (Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública)

– Miriam Planas – Enginyeria sense Fronteres

Sala de plens del Districte de Gràcia – Barcelona (Plaça de la Vila de Gràcia, 2). Dilluns 10 de febrer a les 18h30

Organitza: AMAP, ESF, AEOPAS

Inscripcions

L’AMAP comença el camí de coordinació amb els principals actors europeus de la gestió pública de l’aigua

L’AMAP va participar els dies 17 i 18 d’octubre a la trobada celebrada en motiu dels 10 anys d’existència d’Aqua Publica Europea.

La trobada es va dur a terme a Brussel·les i es va titular “Construïnt una societat circular: la necessitat d’un esforç col·lectiu per aconseguir la sostenibilitat“. A la mateixa hi van participar alguns dels principals operdadors públics d’Europa (locals, regionals o estatals): Milà, Ginebra, Brussel·les, Budapest, París, Torí, Irlanda, Aeopas (Espanya), entre d’altres. Tots ells membres d’APE.

En aquesta ocasió l’AMAP hi va participar en tant que convidada però l’entitat està iniciant les gestions per a la seva participació més activa a la xarxa europea. En aquest sentit es va participar tant a la sessió de debat oberta del dijous 17 com a una part dels debats interns de l’entitat que es van dur a terme el divendres 18. Podeu veure el programa de la jornada aquí.

Una de les línies de treball de l’AMAP, aprovada en el seu Pla d’Actuació Anual de 2019 és enfortir les xarxes supranacionals de treball per l’aigua pública. Aquesta és l’única manera d’incidir en la legislació que emana de les institucions europees. I és en aquest sentit que APE treballa. Però, què és APE (Aqua Publica Europea)? És una organització sense ànim de lucre, els membres de la qual es comprometen a proporcionar un servei d’alta qualitat gestionat de manera eficient, responsable i sostenible. Uneix serveis d’aigua i sanejament de propietat pública i altres parts interessades que treballen per promoure la gestió pública de l’aigua tant a nivell europeu com internacional. APE és una associació dirigida per operadors que busca solucions eficients que serveixin a interessos públics més que no pas a empreses.

Veure font: https://www.aquapublica.eu

Publicació: Manual de remunicipalització dels serveis públics d’aigua (AEOPAS)

A partir de 2000 s’ha desenvolupat, en el context internacional, un procés rellevant de remunicipalització de serveis públics, de manera que fins al 2017 són ni més ni menys que 267 les ciutats en les quals s’han remunicipalizado els serveis d’aigua, dels quals 27 van tenir lloc a l’estat espanyol, sent de destacar, per la importància de la seva població, els casos de Valladolid (306.803 habitants) i Terrassa (215.517 habitants).

Aquests processos de recuperació de la gestió pública per part de les administracions locals, tot i haver estat adoptats democràticament i d’acord amb les condicions administratives establertes pels respectius contractes de concessió, han estat caracteritzades, en la gran majoria dels casos, per l’oposició frontal dels lobbies privats, comptant, fins i tot, amb el suport descarat de l’Administració central, quan el govern va estar presidit pel Partit Popular; aquest suport no es va circumscriure només a un aspecte testimonial, sinó que es va materialitzar en l’aprovació de legislació específica i en la participació activa en recursos contenciós administratius tendents a paralitzar.

Conseqüent amb aquesta situació, l’Associació Espanyola d’Operadors de Proveïment i Sanejament (AEOPAS) va decidir encarregar la redacció d’un Manual de remunicipalització dels serveis públics d’aigua a un equip d’experts coordinat per Eulalio Ávila Cano i integrat per Valentín Merino Estrada i Pilar Ortega Jiménez, amb l’objectiu fonamental de servir de suport tècnic i jurídic als ajuntaments que prenguin la decisió de remunicipalitzar els serveis d’aigua.

Us podeu descarregar el Manual clicant aquí

Veure font: https://www.aeopas.org/index.php/trabajos-y-proyectos/remunipalizacion-del-agua/