El Pla de Santa Maria remunicipalitza la gestió de l’aigua

El municipi passa a gestionar el servei d’abastament des del propi Ajuntament i se suma al mapa de municipis amb gestió pública de l’aigua

L’Ajuntament del Pla de Santa Maria (Alt Camp), des d’aquest inici d’any, està duent a terme una gestió pública del seu servei d’abastament d’aigua. Des del 1998, la gestió del servei estava en mans de l’operador privat Sorea, filial del grup Agbar, i després de 25 anys, i una pròrroga de nou mesos, l’Ajuntament ha tornat a recuperar la gestió, amb el consens de tots els grups polítics municipals. De moment, El Pla de Santa Maria ha estat el darrer municipi català en remunicipalitzar el servei.

El municipi, de 2.389 habitants, ha passat a gestionar el servei directament des del propi ajuntament, la forma majoritària de gestió entre els municipis de menys de 5.000 hab. de Catalunya. I així, el Pla de Santa Maria passa a ser el primer municipi de la comarca de l’Alt Camp en recuperar la gestió pública de l’aigua.

El pas a gestió pública està permetent incrementar significativament les inversions de millora i renovació de la xarxa, fins a arribar a l’objectiu d’un rendiment de la xarxa del 80%. Això s’assolirà substituint les canonades i escomeses que presenten més fuites i avaries, així com la instal·lació de cabalímetres i la sectorització del casc urbà per a un millor control del sistema d’abastament.

A més, en termes de gestió suposa el control per part de l’ajuntament de totes les decisions estratègiques, de la política tarifària i la priorització de les inversions, així com una major transparència; elements, tots ells, summament rellevants en aquests moments de sequera.

Els darrers 14 anys, a Catalunya, 38 municipis han remunicipalitzat el seu servei d’abastament d’aigua, amb el que prop de 565.000 persones han passat a rebre l’aigua d’operadors públics. I, en aquests moment, 22 municipis estan treballant per a fer-ho els propers anys.

Comparteix: