Terrassa compleix dos anys de gestió pública i directa de l’aigua posant en valor el seu compromís amb la ciutadania

L’Ajuntament ha garantit l’accés universal a l’aigua aplicant mesures extraordinàries durant el confinament

El 10 de desembre de 2018, Terrassa es va convertir en una de les primeres ciutats de l’estat a optar per una gestió municipal directa de l’aigua per oferir un servei públic de qualitat, eficient, transparent, participatiu i social, a través de l’entitat pública empresarial local Taigua. Un compromís que ha quedat palès durant aquest any, enmig d’una pandèmia, ja que, gràcies a la gestió municipal, l’Ajuntament ha pogut actuar de manera ràpida i decidida davant els efectes negatius del confinament, tant socials com econòmics. Per a la tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i presidenta del consell d’administració de Taigua, Lluïsa Melgares, l’abastament d’aigua és un servei essencial que s’ha prestat de manera ininterrompuda durant la pandèmia, amb la màxima garantia de qualitat. Vull agrair l’esforç del personal que ha estat treballant en situacions molt complicades amb una alta eficiència.

Per garantir l’accés universal a l’aigua, durant l’estat d’alarma es van adoptar mesures urgents, com instal·lar un total de 40 comptadors socials provisionals a les llars vulnerables; destinar més de 400.000 euros per reduir la factura de l’aigua del segon trimestre de 2020 per minimitzar l’impacte social del confinament a les famílies i les activitats econòmiques, i també facilitar l’ajornament del pagament. Aquestes mesures extraordinàries es van afegir a les aplicades des del gener i que estaven dirigides als col·lectius més desfavorits, com la congelació de les tarifes; la bonificació de fins al 100% de la quota de servei i l’aplicació automàtica de la tarifa social a les llars en risc d’exclusió residencial (RER) i el canvi de nom gratuït per a aquestes. Actualment, el nombre d’abonats amb informe RER són 252. Cal destacar que Terrassa va ser pionera, el 2013, en la creació de la tarifa social que, ara per ara, beneficia a 2.666 famílies. En aquests set anys, l’import acumulat d’aquests ajuts és d’uns 605.000 euros.

També aquest any s’ha aprovat la modificació del Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua, per regular situacions com les viscudes durant la pandèmia. Durant l’estat d’alerta es van realitzar lectures estimades a uns 47.000 abonats durant el segon trimestre que, unit a un sobreconsum durant el segon i tercer trimestre, va derivar en un augment en l’import total de la factura. Un procés que quedarà regularitzat a principis d’any amb la devolució proporcional dels consums afectats. De cara a l’any vinent, l’Ajuntament estudiarà implantar en un futur la telelectura de comptadors, que facilitaria fer un seguiment més acurat dels consums.

2021, tarifes congelades

L’any vinent, l’Ajuntament mantindrà les tarifes congelades per setè any consecutiu, d’acord amb la voluntat de l’equip de Govern de garantir el dret de l’aigua a totes les persones i unitats familiars de la ciutat, especialment, a les més vulnerables i amb risc d’exclusió residencial. També revisarà l’estructura tarifària actual per trams. Actualment, s’estableixen uns barems perquè, a mesura que s’incrementa el consum, el preu de l’aigua també augmenta, tot i que la principal repercussió econòmica d’aquest increment en el rebut correspon al cànon de l’aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua i, en menor mesura, a la tarifa del servei municipal. Aquesta revisió es farà en col·laboració amb l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), que és l’òrgan que articula la participació de la ciutadania en la definició de les polítiques i en les decisions estratègiques que afecten el servei d’abastament.

Per tal de millorar el sabor i la qualitat de l’aigua, el 2021 s’ha previst instal·lar nous mesuradors que intervenen en el procés de potabilització de l’aigua i iniciar els treballs d’un nou dipòsit de laminació a la planta potabilitzadora d’Abrera. A més, per millorar l’eficiència de la xarxa, es faran actuacions a les estacions elevadores a les principals artèries de transport i distribució i es continuarà amb el pla de renovació de canonades. Tot plegat, amb l’objectiu de reduir avaries i millorar el rendiment del sistema. També es milloraran els sistemes tecnològics de gestió interna de l’empresa; amb el que en total es preveu més de 4 milions d’euros al 2021.

Els compromisos de Taigua

Aquests són els vuit compromisos adoptats amb la ciutadania i que representen els valors principals de Taigua:

  • Incrementar les inversions i millores en les instal·lacions i la xarxa de subministrament per prevenir avaries i pèrdues d’aigua.
  • Posar en valor la qualitat de l’aigua de l’aixeta i continuar millorant la seva acceptació com aigua de boca.
  • Incrementar les polítiques ambientals per afavorir l’estalvi d’aigua i d’energia.
  • Mantenir estables els preus de l’aigua i ampliar les polítiques socials.
  • Assegurar la qualitat del servei i l’atenció als usuaris i usuàries.
  • Incorporar noves tecnologies i modernitzar les eines de gestió del servei.
  • Posar a disposició d’usuaris i usuàries la informació del servei i dels seus costos amb rigor i transparència.
  • Impulsar la participació ciutadana i un nou model de governança mitjançant l’OAT.

Veure font: https://www.terrassa.cat/noticies/-/asset_publisher/KdWYOJc3Om98/content/noticia-terrassa-compleix-dos-anys-de-gestio-publica-i-directa-de-l-aigua-posant-en-valor-el-seu-compromis-amb-la-ciutadania?terrassaseotitle=Terrassa%20compleix%20dos%20anys%20de%20gesti%C3%B3%20p%C3%BAblica%20i%20directa%20%20de%20l%27aigua%20posant%20en%20valor%20el%20seu%20comprom%C3%ADs%20amb%20la%20ciutadania

Comparteix: