Publicació: Manual de remunicipalització dels serveis públics d’aigua (AEOPAS)

A partir de 2000 s’ha desenvolupat, en el context internacional, un procés rellevant de remunicipalització de serveis públics, de manera que fins al 2017 són ni més ni menys que 267 les ciutats en les quals s’han remunicipalizado els serveis d’aigua, dels quals 27 van tenir lloc a l’estat espanyol, sent de destacar, per la importància de la seva població, els casos de Valladolid (306.803 habitants) i Terrassa (215.517 habitants).

Aquests processos de recuperació de la gestió pública per part de les administracions locals, tot i haver estat adoptats democràticament i d’acord amb les condicions administratives establertes pels respectius contractes de concessió, han estat caracteritzades, en la gran majoria dels casos, per l’oposició frontal dels lobbies privats, comptant, fins i tot, amb el suport descarat de l’Administració central, quan el govern va estar presidit pel Partit Popular; aquest suport no es va circumscriure només a un aspecte testimonial, sinó que es va materialitzar en l’aprovació de legislació específica i en la participació activa en recursos contenciós administratius tendents a paralitzar.

Conseqüent amb aquesta situació, l’Associació Espanyola d’Operadors de Proveïment i Sanejament (AEOPAS) va decidir encarregar la redacció d’un Manual de remunicipalització dels serveis públics d’aigua a un equip d’experts coordinat per Eulalio Ávila Cano i integrat per Valentín Merino Estrada i Pilar Ortega Jiménez, amb l’objectiu fonamental de servir de suport tècnic i jurídic als ajuntaments que prenguin la decisió de remunicipalitzar els serveis d’aigua.

Us podeu descarregar el Manual clicant aquí

Veure font: https://www.aeopas.org/index.php/trabajos-y-proyectos/remunipalizacion-del-agua/

Comparteix: