Manifest per la moratòria als talls de subministraments

Més de 3.000 organitzacions, entre elles Enginyeria sense Fronteres, signen el manifest

El Govern central ha acordat no prorrogar la moratòria de talls de subministraments en totes les llars de l’Estat en una decisió que pot comportar conseqüències nefastes. Després del Consell de Ministres celebrat el passat 29 de setembre, s’ha anunciat l’ampliació temporal de l’anomenat escut social, una sèrie de mesures excepcionals davant de la crisi de la COVID-19, però que ha deixat fora la garantia dels subministraments d’energia i aigua. Aquesta mesura, més necessària que mai en plena pandèmia, afecta totes les persones en el seu habitatge habitual i deixarà a milers de famílies i a la població més precària (migrants, dones, joves i pensionistes) a costa de les companyies, que podrien iniciar una onada de talls de subministraments.

La població més vulnerable, que ha patit històricament les pitjors conseqüències de les crisis d’un sistema depredador de la vida, veu novament com, davant l’actual situació de la COVID, queda completament desprotegida davant el gran oligopoli energètic. Un abandonament que provoca la vulneració del dret a una vida digna, a l’abastament de subministraments tan bàsics com l’aigua, l’electricitat o una temperatura adequada en les seves llars.

Les organitzacions i moviments socials signants d’aquest manifest exigim a l’executiu de Pedro Sánchez una rectificació immediata, i que aprovi com més aviat una pròrroga indefinida de la prohibició de talls en l’àmbit domèstic fins que no s’inclogui el principi de precaució en la legislació espanyola en matèria de pobresa energètica. Doncs considerem insuficient la nova categorització de consumidor vulnerable que estableix el nou Reial Decret-llei 30/2020.

En cas de no atendre’s aquestes peticions, suposaria que novament les administracions públiques es desentenen dels milers de famílies vulnerables de tot l’Estat que podran patir talls en els seus domicilis. Moltes d’elles han vist com queien els seus ingressos mentre les seves factures s’han incrementat durant el confinament (ja que les famílies han passat més temps en les seves llars i les tasques de cura o atenció a la malaltia també requereixen més energia) i no estan podent fer front als pagaments.

Un fet que sembla protegir en exclusiva a les comercialitzadores, que segons elles s’enfronten a impagaments que han d’absorbir i que això seria un problema, ja que no poden deixar de fer front als pagaments del sistema elèctric. Unes afirmacions falses, ja que han generat un sistema tarifari que les protegeix a costa de totes. Prova d’això és com han establert fórmules d’autoprotecció, com per exemple, la manera de cobrir les pèrdues d’energia que es produeixen per transport, distribució, errors de mesura i fraus. Aquestes pèrdues, xifrades en una mitjana del 15% de l’energia que es produeix, es reparteixen entre les persones usuàries, que abonen un percentatge de les mateixes depenent de la seva tarifa. Això sembla una assegurança per pèrdues pagat per les persones consumidores; tot i que, tenint en compte que segons la Comissió Nacional del Mercat de la Competència s’ha anat produint un increment del frau en les seves diferents modalitats, que costa uns 150 milions d’euros anuals als consumidors i que principalment provenen d’empreses i grans consumidors, i en molta menor mesura (aproximadament l’1%) d’habitatges. A més, moltes d’aquestes llars, tot i haver intentat regularitzar el subministrament perquè volen pagar les seves factures, han rebut una negativa al respecte per part de les grans companyies subministradores.

La prohibició de talls és una mesura de mínims i és inacceptable que no es prorrogui. Recollida originalment en el Reial Decret-llei 8/2020, al juliol es va decidir ampliar la protecció fins al 30 de setembre i no ha estat renovada novament. Tot i que el Consell de Ministres ha donat llum verda a l’extensió de la cobertura del bo social elèctric amb la introducció de nous supòsits, com ja ha estat manifestat en múltiples ocasions, el bo social és una mesura que no ofereix solucions reals a les persones que pateixen la pobresa energètica, atès que moltes d’elles segueixen sense poder fer front a les seves factures, tot i comptar amb els corresponents descomptes. A més, no abasta les factures de gas ni d’aigua, augmentant el grau de desprotecció d’aquestes famílies. En aquest sentit, encara que es va introduir la figura del bo social tèrmic, la realitat és que es tracta d’una dotació única anual molt reduïda (entre 25 i 124 €), subjecte a disponibilitat pressupostària i a la qual moltes persones, malgrat realitzar els tràmits establerts, no han pogut accedir al dia d’avui.

Fa gairebé un any i mig, el Ministeri per a la Transició Energètica va presentar l’Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica 2019-2024, en la qual s’incloïa el principi de precaució com una de les principals mesures a impulsar. Aquest consisteix bàsicament a imposar a les companyies la impossibilitat de tallar qualsevol subministrament fins que l’empresa no consulti amb els Serveis Socials competents la situació econòmica de la família afectada i es tingui la certesa que no es tracta d’una família vulnerable. 

Les organitzacions signants reclamem que fins que no s’estableixi de manera efectiva el principi de precaució en la legislació espanyola en matèria de pobresa energètica, es prorrogui de manera indefinida la prohibició de talls en l’àmbit domèstic, més encara quan ens trobem enmig d’una pandèmia mundial i a les portes d’una gran crisi social i econòmica. 

No deixar ningú enrere significa garantir els subministraments a totes les persones i a totes les famílies en plena pandèmia. No hi ha habitatge digne sense subministraments. Exigim fets i drets, no meres paraules.

Veure font: https://esf-cat.org/blog/2020/11/06/manifest-moratoria-als-talls-de-subministraments/

Comparteix: