L’Ajuntament de El Masnou s’integra a l’AMAP

Amb l’objectiu de que el Masnou avanci cap a la gestió pública directa del servei d’abastament d’aigua, l’Ajuntament s’ha adherit a l’AMAP.

Aquesta associació, constituïda al 2018, té la finalitat de difondre i promoure la gestió íntegrament pública de l’aigua així com donar suport als municipis que vulguin assumir la gestió directa d’aquest servei. En aquests moment, en formen part un total de 34 municipis catalans, que sumen el 44% de la població total de Catalunya. El Masnou és el primer municipi del Maresme que s’incorpora a l’AMAP.

L’Ajuntament s’ha adherit a l’AMAP, per tal de rebre l’assessorament i acompanyament que ens permeti realitzar els estudis i informes necessaris per tal de recuperar la gestió directa del servei i el control de l’abastament. L’aigua és un bé essencial per a la vida, i per tant és natural pensar que ha d’estar en mans públiques i que ha de ser gestionada pensant en el bé comú i no en el lucre. De la gestió de l’aigua no se’n pot fer negoci.

El Masnou, per la gestió pública de l’aigua

En els darrers mesos el municipi ha donat les primeres passes per a avançar en la municipalització del servei d’abastament d’aigua. En aquests moments l’Ajuntament està enllestint l’estudi sobre quina és la millor forma de prestar el servei al Masnou.

En formar part de l’AMAP, el Masnou podrà compartir l’experiència de municipis que han recuperat recentment la gestió directa del servei, com Terrassa i Montornès del Vallès, que estan fent el trànsit a gestió pública, com Girona i St. Cugat del Vallès, o que tenen llargs anys d’experiència en la gestió directa del servei, com El Prat de Llobregat i Barberà del Vallès.

Comparteix: