La UE prepara una Directiva que forçarà als Ajuntaments a demanar permís a la Comissió Europea per noves regulacions dels serveis

La UE prepara una Directiva que forçarà als Ajuntaments a demanar permís a la Comissió Europea per noves regulacions dels serveis

Més de 75 institucions, ong’s, sindicats i forces polítiques signen una carta oberta que s’hi oposa

Les institucions de la UE estan actualment en la fase final de negociar un acord sobre el Procediment de Notificació de Serveis proposat (COM (2016) 821 – que forma part  de de la revisió de la Directiva de serveis de la UE, popularment coneguda com la Directiva Bolkestein.

El procediment de notificació proposat obligaria els municipis a informar a la Comissió Europea de les noves mesures reguladores que afectin els serveis, tres mesos abans de prendre la decisió. La Comissió Europea avaluaria i prendria una decisió vinculant sobre si les mesures violen la Directiva de serveis.

Actualment, la notificació és posterior. Així doncs, amb els canvis, es podrien bloquejar multitud d’iniciatives. La proposta també inclou la possibilitat de donar a les parts interessades (incloses les corporacions i els seus grups de pressió) l’oportunitat de comentar les mesures notificades per les autoritats públiques.

—————————————-

Carta oberta als governs de la UE

Aturarem el Procediment de Notificació de Serveis de la UE: les ciutats necessitem espais democràtics per protegir els interessos dels ciutadans!

Nosaltres, els representants de ciutats europees, grups de la societat civil i sindicats, volem expressar la nostra profunda preocupació pel procediment de notificació de serveis proposat. En lloc de després d’informar, en el futur s’han de notificar noves normes i lleis locals abans i rebre l’aprovació prèvia de la Comissió Europea.

Com s’indica en una resolució de setembre de 2018 per part de l’ajuntament d’Amsterdam, el procés de notificació proposat crea retards innecessaris i “perjudica greument l’autonomia dels governs locals i, per tant, representa una amenaça per a la democràcia local”. La proposta crearà nous i importants obstacles per a les polítiques municipals progressistes, com ara moltes mesures per protegir habitatges assequibles.

El procediment proposat és desproporcionat i entra en contradicció amb el principi de subsidiarietat com així com amb l’obligació de la UE de respectar l’autogovern regional i local, tal com es descriu en el Tractat de Lisboa.

Les ciutats tenen un paper fonamental a l’hora de resoldre els problemes socials i ambientals d’Europa i en l’aprofundiment de la democràcia amb el compromís dels ciutadans actius.. Els Procedimen de Notificació de Serveis proposat  i els seus intents de restringir l’espai democràtic dels municipis és per tant, completament inacceptable.

Comparteix: