La mercantilització de l’aigua és un risc per l’accés a l’aigua potable, segons les Nacions Unides

El darrer Consell de Drets Humans de les Nacions Unides de 2021 va concloure el seu debat general amb la presentació del primer informe del Relator Especial sobre els drets humans a l’aigua potable i al sanejament, Pedro Arrojo.

Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre els drets humans a l’aigua potable i al sanejament, va presentar el seu primer informe sobre el seu pla i visió per al mandat 2020-2023, en el qual ha caracteritzat els problemes i reptes que s’enfronten en el context del crisi mundial de l’aigua amb 2.200 milions de persones sense accés garantit a aigua potable i 4.200 milions sense sanejament bàsic. Aquesta crisi global de l’aigua estava generant una onada creixent de conflictes socioambientals arreu del món protagonitzats pels qui van patir directament la crisi als seus territoris; però també conflictes que de vegades eren utilitzats i manipulats per justificar guerres entre pobles i nacions. 

Arrojo va destacar que les causes fonamentals de la crisi mundial de l’aigua es troben en la confluència de dos grans defectes estructurals del model de desenvolupament actual: la insostenibilitat dels ecosistemes aquàtics, provocada pels humans, que fa que l’aigua passi de ser la clau de la vida a ser un terrible vector de malaltia i mort; i la pobresa, la desigualtat i la discriminació derivades de l’ordre socioeconòmic imperant. Va enumerar tres factors que van agreujar, aprofundir i amplificar aquesta crisi global: la mercantilització i la financiarització de l’aigua, el canvi climàtic i, recentment, la pandèmia de la COVID-19. 

En diàleg amb el Relator Especial, els ponents el van felicitar per la qualitat del seu informe i van subscriure plenament la idea que l’aigua era un bé públic essencial per a la vida i la salut i, per tant, no s’havia de sotmetre a mercantilització i financiarització. Alguns ponents van prendre nota de l’observació del Relator Especial sobre la necessitat d’adoptar un enfocament socioambiental dels drets humans a l’aigua potable i al sanejament basat en la lògica de la sostenibilitat i la promoció d’una governança democràtica de l’aigua respectuosa amb els drets humans. Van acollir amb satisfacció les seves observacions sobre la seva voluntat de prestar especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat en els seus futurs informes.


Podeu consultar, en castellà, el resum de l’informe presentat a la 76a Assemblea General de l’ONU pel Relator Especial sobre el dret humà a l’aigua i al sanejament aquí, i a la nostra secció de documentació.

Comparteix: