La comissió d’estudi de la gestió de l’aigua a Granollers comptarà amb tècnics, polítics i un sol representant veïnal

Una comissió integrada per tècnics municipals, representants polítics i un membre de la Federació d’AV de Granollers s’encarregarà d’analitzar la forma de gestió del servei de subministrament d’aigua potable a Granollers, fins ara i des de fa 50 anys prestat per mitjà d’una concessió a l’empresa Sorea, que acaba a l’octubre d’enguany.

Notícia publicada a SomGranollers el 28/04/2021

El regidor de Serveis, Juanma Segovia, alertava de la “complexitat del procés” que ara comença i que serà “una carrera de fons que ens ha de portar al nou sistema de gestió de l’aigua a la ciutat”.  La comissió ha d’elaborar, en un màxim de tres mesos, una memòria que portarà al ple de juliol, i que ha d’incloure l’avantprojecte de les obres i instal·lacions necessàries per a la implantació de la proposta –un estudi previ de la consultora PWACS ha conclòs que un 40% de les canonades actuals són de fibrociment–; una justificació de la conveniència i oportunitat de la iniciativa i de l’interès públic amb la valoració dels avantatges socials derivats dels béns o serveis a produir o de l’activitat a prestar, els llocs de treball a crear, la difusió de tecnologia; el pressupost financer i el pla de posada en funcionament de l’activitat econòmica projectada, la rendibilitat prevista i l’anàlisi cost-benefici i la viabilitat econòmica de la modalitat de gestió que es consideri òptima.

Més participada

La portaveu d’ERC, Núria Maynou, recordava que “el tema ha mobilitzat entitats, partits i persones a títol individual”, que han constituït la Plataforma per l’Aigua de Granollers per reclamar la gestió directa del servei, i demana que aquesta entitat pogués formar part de la comissió d’estudi. “Pensem que neix coixa, també perquè a la comissió s’inclou l’empresa que ha fet l’estudi previ, un informe esbiaixat i molt orientat a cantar les excel·lències de la gestió privada”, lamentava Maynou, qui també demanava que l’informe es fes públic. A més, ERC proposava incorporar també a la comissió l’Associació de Municipis per a l’Aigua Pública “per fer-la més participada i amb més experts”.

Tant ERC com GxI-Primàries s’abstenien al punt plenari que dimarts aprovava la creació d’aquesta comissió, en què “la participació dels usuaris és insuficient”, insistia també la regidora de Primàries, Mònica Ribell, qui recordava que dels milers d’usuaris del servei només hi haurà un representant. Ribell apostava perquè també hi tinguin presència els comercials i, sobretot, els industrials, tenint en compte que el 20% dels abonats són teixit empresarial i aquest consumeix el 50% de l’aigua.

En canvi, Junts defensava la comissió plantejada pel govern socialista perquè “com es presta aquest servei és una decisió de caràcter tècnic, tot i compartir que el model democràtic ha d’avançar cap a espais més amplis de decisions compartides”, responia als seus companys de l’oposició. “Animem al consistori a no defugir la responsabilitat de prendre decisions importants”, afegia i demanava als regidors “sortir de posicionaments previs, que no es basen sobre el que veiem en el terreny”.

En aquest sentit, el portaveu del PSC, Jordi Terrades, alertava que el debat del cost de renovar les canonades “no es pot aïllar del conjunt del pressupost municipal” i assegurava que Sorea ha fet “les inversions que l’Ajuntament ha autoritzat perquè s’han d’internalitzar en el cost del servei i saldar en acabar el contracte. S’han fet d’acord amb la capacitat dels usuaris de pagar-ne el cost”. Pel que fa a la participació en la comissió, Segovia recordava que el govern no tenia obligació de convidar-hi l’oposició i ho ha fet, i que s’ha considerat que la Federació d’AV és l’entitat “que pot representar tots els abonats”.

Comparteix: