El TSJ dona la raó a l’Ajuntament de La Bisbal i declara nul el contracte d’arrendament del servei de l’aigua i clavegueram amb Agbar

L’any 1980 es va acordar l’adjudicació del contracte d’arrendament del servei d’abastament d’aigua potable de la Bisbal d’Empordà a SAUR (després Sorea, ara Agbar) per un termini de 10 anys prorrogable per períodes de 5 anys a petició d’una de les parts. D’aquesta manera es va anar prorrogant tàcitament el servei fins al 2010.L’any 2010 l’Ajuntament va acordar una pròrroga de 20 anys pel contracte d’arrendament del servei d’aigua, incorporant-hi la gestió de la xarxa de clavegueram i les obres d’urbanització de dos sectors de la Bisbal. El 2017, el mateix consistori, previ informe de la Comissió Jurídico Assessora, va determinar la nul·litat d’aquell contracte per entendre que no era una pròrroga, ja que incorporava nous serveis i obres que s’haurien d’haver licitat perquè hi poguessin participar altres empreses, per complir amb els principis de publicitat, transparència i lliure concurrència.

Sorea va presentar contenciós al Jutjat Contenciós-administratiu núm. 2 de Girona, i la primera sentència, del juny de 2020, va donar la raó a l’empresa. L’Ajuntament la va recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I ara aquest ha donat la raó a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Tot i que no es descarta que l’empresa recorri aquesta sentència, l’equip de govern bisbalenc considera que la sentència del TSJC és molt clara i determina que hi ha jurisprudència per la resolució del contenciós en favor de l’Ajuntament. Mentrestant, el consistori bisbalenc és partidari d’arribar a una entesa amb l’empresa per a la resolució del contracte i poder realitzar les inversions a la xarxa d’abastament d’aigua i de clavegueram que no s’han fet durant els darrers anys.

L’any 2014 Sorea ja va interposar un primer contenciós al considerar insuficient el preu del servei de subministrament d’aigua. Actualment aquest litigi continua obert.

Font: http://www.labisbal.cat/ca/el-tsj-dona-la-rao-a-l-ajuntament-i-declara-nul-el-contracte-d-arrendament-del-servei-de-l-aigua-i-clavegueram-amb-agbar.html

Comparteix: