Congrés de la Gestió Pública de l’Aigua

Congrés de la Gestió Pública de l’Aigua

El Congrés de la Gestió Pública de l’Aigua és un espai que es planteja amb els següents objectius: 

  •  Reforçar els llaços i sinèrgies entre els principals actors del sector, fomentant la interrelació, coneixença i intercanvi tècnic entre actors i gestors del sector.
  • Posar en valor la gestió pública de l’aigua i prendre consciència de les seves potencialitats, davant d’administracions, institucions i altres actors, agrupant al màxim nombre d’actors, institucions i empreses del sector per primera vegada.

El Congrés va dirigit a personal tècnic, gestor, polític, acadèmic i entitats que treballin al o per al sector públic de l’aigua.

Inscripció gratuïta a través del següent formulari: Formulari d’inscripció