Aprovada la reducció del 50% del cànon de l’aigua per als mesos d’abril i maig

  • El cànon social zero es fa extensiu a tots els trams de la factura per tal de protegir als col·lectius més vulnerables
  • Les mesures fiscals en relació amb el cànon de l’aigua tenen un impacte de més de 50 milions d’euros, que seran assumits pel Govern –a través de l’Agència Catalana de l’Aigua- amb l’objectiu d’aportar liquiditat a les famílies i activitats econòmiques afectades per la crisi

Veure font: http://aca.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=384109

Comparteix: