Recuperació de la gestió directa del servei d’aigua potable: guia ràpida per a municipis

Quin és el procediment per recuperar la gestió pública de l’aigua? Com es liquida la concessió que finalitza? Com es tramita el canvi de model de gestió? L’AMAP ha elaborat aquesta guia ràpida per a municipis

Després de dècades amb el servei concessionat, i havent perdut el control de la gestió del servei als seus municipis, els ajuntaments tenen una primera dificultat a l’hora de remunicipalitzar el servei: el desconeixement de com procedir. Tant a l’hora de liquidar la concessió que s’acaba, com sobretot per tirar endavant tota la tramitació adminsitrativa per a fer l’establiment del servei i determinar el model de gestió. En aquest context, l’AMAP ha elaborat aquesta guia que, de forma molt sintètica, vol aporta llum en tot aquest procés.

Veure font: https://amap.catwp-content/uploads/2020/11/Guia-r%C3%A0pida-Recuperaci%C3%B3-de-la-gesti%C3%B3-directa-2.pdf

Comparteix: