Operadores públicos y COVID19

Pdf

Aigua pública i COVID19: d’un gran mal en surt un gran bé

Public water and COVID19: dark clouds and silver linings

La COVID19 ha demostrat de nou el significat de disposar d’aigua segura, accessible i assequible per a tothom. També ha apuntat a les enormes disparitats en la provisió del servei, així com ha generat problemes als operadors públics d’aigua i sanejament per la reducció d’ingressos, l’increment de costos i la dificultat per mantenir les condicions d’higiene i salut als centres de treball. Aquest llibre ofereix la primera visió global de com el sector públic de l’aigua ha respost a la crisi, mostrant el camí en uns moments de reptes molt complexos i de contextos molt canviants. El llibre mostra especialment com la gestió pública de l’aigua han permés uns serveis d’emergència equitatius i democràtics, i com aquestes experiències a partir de la COVID19 podrien contribuir a consolidar noves formes de gestió pública de l’aigua en el futur.

Aquest llibre ha estat elaboral pel Municipal Services Project, el Transnational Institute i el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Pdf

Decàleg de demandes de l’AMAP – carta adreçada al conseller Calvet