Documentos de gestión

Pdf

Directiva Europea relativa al agua potable

Revisión de diciembre 2020 de la Directiva Europea relativa al agua potable

Pdf

Estudio Precio del Agua en Catalunya 2019

Informe de la Agencia Catalana del Agua

Experiencias de tarificación y benchamrking de entidades gestoras del agua a escala de Andalucía, estatal y europea

Informe elaborado por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), que realiza un análisis de benchmarking de entidades gestoras del CIA de ciudades con similitudes en su población abastecida y en determinadas características técnicas, de gestión, participación o tarificación.

Pdf

La tarifa del agua en el Área Metropolitana de Barcelona

Informe sobre la tarifa de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 2018

Pdf

Preus de l’aigua per municipi (Observatori del preu de l’aigua)

Aquí podeu consultar l’import mensual de la factura de l’aigua escollint el municipi i el consum mensual que es fa habitualment. L’import de la factura es genera automàticament i desglossat en els diferents conceptes: la tarifa o taxa de subministrament d’aigua, la taxa de clavegueram i el cànon de l’aigua autonòmic. Les dades corresponen a l’abastament del nucli urbà del municipi.