Manual de Remunicipalització dels Serveis Públics d’Aigua

L’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) i Enginyeria sense Fronteres (ESF) publiquen la versió catalana d’aquest Manual de remunicipalització dels serveis públics de l’aigua, la versió original del qual ha estat liderada per l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Abastament i Sanejament (AEOPAS). El manual té com a objectiu donar suport als ajuntaments que prenen la decisió de remunicipalitzar els serveis d’abastament i sanejament que, en el seu moment, foren privatitzats. És un document eminentment tècnic i jurídic que toca els aspectes clau d’una remunicipalització i aporta el cabdal, el coneixement i l’experiència d’un grup d’experts en la matèria. La publicació d’aquest manual és d’una especial importància per la necessitat urgent de disposar d’una regulació adient, racional i urgent dels processos de reinternalització dels serveis públics, i en especial els de remunicipalització, per evitar la inseguretat jurídica en què estan tenint lloc. Els autors del manual són Eulalio Ávila Cano, Secretari i Interventor-Tresorer de l’Administració Local de Categoria Superior; Valentín Merino Estrada, Doctor en Dret i Secretari d’Administració Local de Categoria Superior i Pilar Ortega Jiménez, Interventora-Tresorera d’Administració Local de Categoria Superior. A més també s’ha comptat amb la documentació aportada per la Federació de Serveis a la Ciu-tadania de Comissions Obreres i el suport constant de la Red Agua Pública. Per a l’edició catalana volem agrair especialment la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa.

Dictamen sobre el régimen jurídico del servicio de abastecimiento de aguas en el Área metropolitana de Barcelona

L’any 1993 l’AMB, a través de la Mancomunitat de Municipis, encarrega un informe sobre la situació legal de la Societat General d’Aigües de Barcelona en la prestació del servei d’abastament d’aigua. L’informe l’elabora el catedràtic de la Universitat de Dret de la Universitat Complutense de Madrid, Eduardo García de Enterría. Aigua és Vida el recupera i el difon.

Veure font: https://www.aiguaesvida.org/wp-content/uploads/2015/05/1993_Informe-Jur%C3%ADdic-Enterr%C3%ADa_Sol%C2%B7licitat-per-AMB.pdf

Remunicipalización: el retorno del agua a manos públicas

Moltes ciutats fa temps que remunicipalitzen serveis d’aigua i aquest llibre en recull diversos exemples i proporciona una perspectiva global sobre la qüestió. Publicat pel Transnational Institute, Ámsterdam. Març 2013. Martin Pigeon, David A. McDonald, Olivier Hoedeman y Satoko Kishimoto, editors.

Veure font: https://www.tni.org/files/download/pigeon-mcdonald-hoedeman-kishimoto_remunicipalizacion_retorno_del_agua_a_manos_publicas_2013_0.pdf