Preus de l’aigua per municipi (Observatori del preu de l’aigua)

Aquí podeu consultar l’import mensual de la factura de l’aigua escollint el municipi i el consum mensual que es fa habitualment. L’import de la factura es genera automàticament i desglossat en els diferents conceptes: la tarifa o taxa de subministrament d’aigua, la taxa de clavegueram i el cànon de l’aigua autonòmic. Les dades corresponen a l’abastament del nucli urbà del municipi.

Comparteix: