TAIGUA, empresa municipal de Terrassa, s’adhereix a l’AMAP

Una nova empresa municipal gestora del cicle de l’aigua al seu municipi es suma a la llarga llista dels ja més de 50 membres de l’AMAP. Amb aquesta ja són quatre les empreses públiques que formen part de l’AMAP: Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA), Aigües del Prat i Serveis, i Aigües de Barberà (SABEMSA).

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (Taigua), és l’entitat pública empresarial local 100% municipal, que té com a objectiu la gestió directa de l’aigua a la ciutat de Terrassa, oferint un servei eficient i de qualitat alhora que vetlla pels interessos de la ciutadania. L’entitat va ser constituïda  l’1 de juny del 2018, un cop aprovats per una àmplia majoria del Ple municipal els seus estatuts i els seus òrgans de govern i d’administració i va començar a prestar el servei d’aigua el dia 10 de desembre del mateix any, esdevenint la remunicipalització de l’abastament en baixa més gran feta mai a Catalunya. Per això mateix, per la seva experiència i trajectòria, la seva aportació a l’AMAP serà ben valuosa.

Recordem que la gestió pública de l’aigua a Terrassa recentment ha estat avalada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya malgrat els intents de l’antiga concessionària, Mina de Terrassa, d’impugnar-lo per via legal.

Comparteix: