Sant Joan les Fonts (Garrotxa) municipalitza la gestió de l’aigua

L’Associació de Plomistes i l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts acorden la cessió de l’aigua a gestió municipal, dissolent l’entitat que havia estat l’encarregada de gestionar aquest servei durant més de cent anys

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts assumirà, a partir de l’1 d’abril de 2019, la gestió de  l’aigua del municipi, que fins ara es duia a terme des de l’Associació de Plomistes, entitat  fundada fa 114 anys i que aquest mes de març quedarà dissolta.

Seguint l’exemple de grans ciutats europees i aprofitant que la concessió del subministrament d’aigua arribava a la seva fi, l’associació i el consistori han iniciat els tràmits per municipalitzar el servei de l’aigua. Una cessió que es farà efectiva a l’abril, on la gestió del mateix passarà a ser totalment municipal, garantint la total competència d’aquest servei.

Dels acords presos a l’assemblea general extraordinaria celebrada el passat 1 de març, en destaquen els següents punts:

  1. L’aprovació de la transmissió dels actius de l’associació a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, modificant l’article 32 dels estatuts, per tal que el romanent net que resulti de la liquidació es lliuri al consistori, i aquest es comprometi a reinverir els diners a la xarxa d’aigua.
  2. Es determina una moratòria de 4 anys de no pujar els preus del servei.
  3. Es crearà una comissió de seguiment, formada per cinc persones provinents de l’Associació de Plomistes, que vetllarà pel bon funcionament del servei.

Font: Ajuntament de Sant Joan les Fonts

Comparteix: