Montmeló s’integra a l’AMAP

Amb l’objectiu de reforçar el seu compromís amb la gestió pública de l’aigua, l’Ajuntament s’ha adherit a l’AMAP. Aquesta associació, constituïda al 2018, té la finalitat de difondre i promoure la gestió íntegrament pública de l’aigua així com donar suport tant als municipis que vulguin assumir la gestió directa d’aquest servei com als que ja la presten.

En aquests moment, formen part de l’AMAP 39 membres, entre entitats, empreses públiques d’aigua i municipis catalans; en total són 33 municipis, que sumen el 44% de la població total de Catalunya.

L’AMAP valora molt positivament que s’hi adhereixi un municipi com Montmeló, on la gestió de l’aigua és directe, doncs la seva experiència pot ser compartida tant amb municipis que estan passant a la gestió directa, com amb aquells que ja fa temps que la presten. De la mateixa manera, l’ajuntament podrà rebre assistència i acompanyament d’altres membres de l’AMAP en diversos temes relacionat amb la gestió del cicle integral de l’aigua, tant en l’abastament d’aigua com en la gestió del clavegueram.

Per a l’AMAP, l’aigua és un bé essencial per a la vida, i per tant és natural pensar que ha d’estar en mans públiques i que ha de ser gestionada pensant en el bé comú i no en el lucre. De la gestió de l’aigua no se’n pot fer negoci.

Veure font: https://www.montmelo.cat/pl195/actualitat/noticies/id6750/l-ajuntament-s-integra-a-l-associacio-de-municipis-i-entitats-per-l-aigua-publica-amap.htm

Comparteix: