Llagostera s’adhereix a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública

El Ple de l’Ajuntament de Llagostera celebrat aquest dimarts 29 de juny ha aprovat, per unanimitat, l’adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP). 

El regidor de Sobiranies, Enric Ramionet, va defensar que  l’aigua és un servei bàsic que des de l’equip de govern entenem que cal gestionar públicament i democràticament. “N’hem d’evitar la mercantilització. Ha quedat sobradament demostrat que la gestió pública garanteix millor els interessos col·lectius. Per tant, hem de situar en l’horitzó polític la recuperació d’un servei que ara mateix està en mans d’una operadora privada”. 

L’adhesió a l’AMAP, com també es va fer amb de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), forma part del pla de govern per guanyar sobiranies, recuperar els serveis públics cedits a oligopolis i millorar les condicions materials de vida de la gent, tal com va explicar Enric Ramionet.

Ramionet va recordar que tot i que la concessió del servei municipal d’aigua finalitza l’any 2031, l’adhesió a l’AMAP permet disposar d’un assessorament per controlar i revisar les tarifes i els contractes vigents. 

L’AMAP es va crear l’any 2018 i en l’actualitat en formen part 45 municipis que representen el 45 % de la població catalana. 

L’Adhesió a l’AMAP va ser aprovada per unanimitat.

Comparteix: