L’estudi sobre el servei de l’aigua a St. Cugat del Vallès conclou que la gestió mitjançant una empresa pública és la més eficient possible

La Comissió Tècnica per a l’anàlisi i estudi tècnic i econòmic del servei de subministrament d’aigua potable a St. Cugat, creada el 2017 per liquidar la concessió actual i estudiar la viabilitat del futur model, ha rebut la memòria de valoració de la consultora contractada (CAPIOL, Infrastructure&Asset Management).

L’estudi conclou que, a efectes d’eficiència i sostenibilitat, la forma de gestió més eficient és la prestació directa amb personificació mitjançant una entitat publica empresarial local (EPEL) o una societat mercantil pública.

En l’estudi s’ha comparat les sis formes de gestió establertes legalment de prestació del servei: directa (amb personal municipal, a través d’organisme autònom, d’una EPEL i d’una societat mercantil 100% pública) i indirecta (a través d’una concessió o d’una empresa mixta).

L’estudi conclou que l’empresa pública municipal podria reduir inicialment un 15% les tarifes i congelar-les durant 10 anys, en una hipòtesi d’increment de costos d’IPC anual del 1,5% i d’increment anual del preu de l’aigua d’empreses subministradores del 1%, amb un nivell d’inversió anual d’1,5M en comparació als 0,3M actuals.

Aquesta increment del nivell d’inversió combinat amb baixada de tarifa és possible per:

 1. Un menor cost del sector públic a l’accés al crèdit per inversions que les remuneracions privades a la inversió.
 2. La desaparició del benefici industrial que en l’actual concessió està establert en un 16% de les despeses d’explotació i un 10% en la compra d’aigua.
 3. L’actual sobredimensionament de la taxa que està definida des del 2014 per amortitzar més de 2M€ d’inversions quan només se n’estan invertint poc més de 0,3M anuals.

A banda dels factors estrictament econòmics, també s’analitzen altres factors que condicionen la sostenibilitat de les diferents formes de gestió:

 1. La sostenibilitat pressupostària de l’administració pública
 2. La capacitat per obtenció de finançament
 3. Impacte tarifari de les inversions
 4. El cost del finançament per les inversions
 5. L’eficiència en l’assignació de recursos
 6. La gestió dels recursos humans
 7. La flexibilitat de contractació
 8. La coordinació amb altres serveis
 9. La sostenibilitat ambiental
 10. La flexibilitat en l’elecció d’inversions
 11. La transparència
 12. El cost del control administratiu de la gestió
 13. L’aplicació de criteris socials
 14. La participació de PIMES
 15. La participació ciutadana
 16. L’aplicació de polítiques socials

Dins les formes de gestió directa, la gestió per l’ens local sense personificació o amb organisme autònom es mostra com a suficient en eficiència i sostenibilitat davant dels criteris analitzats en 12 dels 16 aspectes; la gestió directa mitjançant una EPEL o una societat mercantil pública es mostra com a suficient en eficiència i sostenibilitat davant dels criteris analitzats en 15 dels 16 aspectes, mentre que les formes de gestió indirecta ho són en 8 dels 16 aspectes estudiats.

Lourdes Llorente, tinenta d’alcaldia de Bon Govern i Transparència: l’estudi documenta que la gestió pública és la més eficient. Des de l’ajuntament estem treballant amb l’AMB per garantir que després de la sentència la gestió de l’aigua a St. Cugat es faci a través d’una empresa pública on l’ajuntament conservi capacitat d’incidir en les decisions que afectin la ciutat.

L’estudi s’ha lliurat a tots els grups polítics municipals. També s’exposarà a la propera comissió informativa de la tinència d’alcaldia de Transparència, Bon Govern, Participació i Barris.

Pendents de converses amb l’AMB després de la sentència del Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya (TSJC)

La conclusió de la memòria, un dels passos necessaris per tirar endavant la municipalització del servei de l’aigua a St. Cugat, ha arribat just quan la sentència 4187/2020 del TSJC ha anul·lat l’art. 3 del reglament del cicle integral de l’aigua de l’AMB, que atorga a l’administració metropolitana la competència en la gestió. Actualment l’Ajuntament està pendent de reunir-se amb l’organisme metropolità per avaluar els possibles escenaris en la gestió de l’aigua per assolir que el pla de municipalització local no es demori en la seva aplicació.

Veure font: http://premsa.santcugat.cat/ajuntament/lestudi-sobre-el-servei-de-laigua-conclou-que-la-gestio-mitjancant-una-empresa-publica-es-la-mes-eficient-possible/

Comparteix: