L’AMB posa ajuts especials per a PIME, autònoms i ciutadania per al pagament del rebut de l’aigua

El nou paquet de bonificacions està destinat a empreses amb menys de 50 treballadors i amb un volum de negoci inferior als 8 milions d’euros anuals, així com a treballadors autònoms

Les famílies que a causa de la crisi actual redueixin els ingressos poden disposar de la tarifa social de l’aigua

Veure font: https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/03/31/lamb-posa-ajuts-especials-per-a-pime-autonoms-i-ciutadania-per-al-pagament-del-rebut-de-laigua/

Comparteix: