L’AMAP i Aigua és Vida buscaran el compromís dels candidats catalans a les eleccions generals per eradicar les traves legals que dificulten les remunicipalitzacions

La iniciativa busca el compromís amb nou mesures incloses en un document titulat “Sobirania municipal i aigua pública”

El debat sobre la remunicipalització és molt viu a Catalunya. Més de 80 ajuntaments han acabat fa poc o acabaran en breu les seves llargues concessions i la majoria comencen a plantejar-se quina és la millor alternativa de gestió per al seu poble. Però aquest debat està permanentment influït per condicionants externs. Sobretot per un: les traves legals imposades, bàsicament, per la legislació europea i espanyola i que afavoreixen i faciliten els processos de privatització.

L’objectiu de les mesures proposades és disminuir les barreres legals amb les que es troben els ajuntaments quan es plantegen, sobiranament, la remunicipalització de la gestió pública de l’aigua (o de qualsevol altre servei). Tot i ser competència seva, les administracions locals veuen com optar per la gestió privada els és, d’entrada, més senzill. I és així sobretot degut a les dificultats de tipus legal que plantegen lleis com la LRSAL (Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local), la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera o les Lleis de pressupostos que, per exemple, han anat posant traves successives a la subrogació dels treballadors per part de les noves empreses públiques, entre d’altres.

Algunes de les mesures proposades són, per exemple, (a banda de reformar les lleis anteriorment mencionades) afavorir reformes legislatives que reconeguin l’accés als serveis bàsics d’aigua potable, facilitar la gestió del cicle integral de l’aigua per part dels municipis, modificar legalment el cànon concessional a pagar per garantir-ne el seu objectiu finalista o modificar la normativa de contractació pública per reduir els límits de la durada dels contractes de concessió, entre altres. Optem per garantir la gestió pública de l’aigua però, sobretot, treballem per fer real la possibilitat de que qualsevol ajuntament pugui triar el seu model de gestió de manera sobirana.

Així doncs, les dues entitats ja han sol·licitat trobar-se amb totes les candidatures per exposar-los les mesures contingudes en el document i sol·licitar-los el seu compromís signat amb les mateixes. Les trobades s’aniran produint durant els propers dies, abans de finalitzar la campanya electoral.

 

Barcelona, 8 d’abril de 2019

Comparteix: