Finalitza el primer cicle formatiu adreçat als membres de l’AMAP

Hi han participat 75 persones, de 32 municipis i empreses públiques d’aigua. Els tallers també han estat oberts a membres del Consorci per la Gestió Integral de l’Aigua de Catalunya (CONGIAC)

Aquesta tardor, l’AMAP ha impulsat un petit cicle de seminaris formatius, adreçat a membres de l’AMAP i del CONGIAC. Amb temàtiques diverses, s’han abordat diferents aspectes vinculats al cicle integral de l’aigua de l’interès dels seus membres.

L’acollida que han tingut els tallers ha estat molt bona, havent participat 75 persones de 32 municipis, empreses públiques d’aigua i entitats. I hi han assistir tant càrrecs electes com personal directiu i tècnic dels ajuntaments.

Els seminaris, tots de forma telemàtica, han tractat sobre la participació ciutadana i la governança del servei, la gestió del clavegueram, el càlcul de la tarifa i la tarifació social, el control i fiscalització de concessions, i les particularitats de la gestió de l’aigua als municipis de menys de 20.000 habitants.

Podeu clicar aquí per accedir al programa complet del cicle de formació.

Comparteix: