La Comissió Executiva de l’Associació aprova l’entrada de 7 nous membres

Dimecres 13 de novembre s’ha celebrat la cinquena reunió, des de la seva fundació, de la Comissió Executiva de l’AMAP (Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública). L’Associació, fundada ara fa un any i mig no ha parat de créixer en paral·lel a la onada remunicipalitzadora que viu Catalunya, l’Estat i la resta d’Europa. En aquests moments a Catalunya hi ha diversos municipis en procés de remunicipalització (més o menys avançat), entre els quals destaquen, per exemple: Girona (amb Salt i Sarrià de Ter), Sant Cugat del Vallès o Ripollet (entre d’altres). Pel què fa al creixement de l’Associació, cal destacar que, en aquests moments, els municipis que hi ha associats ja representen a més del 42% de la població catalana.

En aquesta sessió de l’Executiva s’ha preacceptat a 7 nous membres que han amplait aquesta representació i que són els Ajuntaments de: Lleida, Ripollet, Berga, Santa Perpètua de la Mogoda, Sant Feliu de Guíxols i Castellbisbal. També s’hi ha incorporat l’empresa pública Sabemsa (de l’Ajuntament de Barberà del Vallès), ja que a l’AMAP, a banda d’ajuntaments també hi poden participar operadores públiques, entitats i institucions de la societat civil i persones a títol individual.

A la reunió de l’Executiva, a banda de les noves incorporacions s’hi ha tractat diferents qüestions, entre les més destacades hi ha hagut la presentació formal de l’informe sobre “Modificacions legislatives a proposar per facilitar els processos de reinternalització dels serveis d’abastament d’aigua”. Aquest document es presentarà públicament en breu i a tots els grups parlamentaris per impulsar les modificacions que s’hi proposen. S’aborden propostes de modificació de textos claus tant a nivell català com a nivell estatal com ara la LRSAL (Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local), la relativament nova LCSP (Llei de Contractes del Sector Públic) o el ROAS (Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals), entre d’altres.

A l’Executiva també s’han tractat altres qüestions com ara la creació de la seva Comissió Assessora (un espai de governança estratègica de l’entitat que comptarà amb la participació d’experts i altres membres de la societat civil i que ajudarà a orientar les prioritats de l’entitat) o també s’ha presentat la proposta de treball de cara al primer congrés de la gestió pública del cicle de l’aigua de Catalunya. Barcelona, dimecres 13 de novembre de 2019 Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública

Comparteix: