Hortons remunicipalitza la gestió de l’aigua

El municipi guanya el pols a Agbar i se suma al mapa de municipis amb gestió pública de l’aigua pública

L’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès), el passat 1 d’octubre, va fer efectiu el canvi a gestió pública del seu servei d’abastament d’aigua. Fins llavors, la gestió del servei estava en mans de SOREA, gestor privat del grup Agbar, tot i que la concessió per 20 anys havia finalitzat el 2018. Va ser l’únic municipi català que, durant el 2021, va aconseguir realitzar amb èxit la municipalització del servei. 

El municipi, de 2.598 habitants, ha passat a format part del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC). Aquest consorci, constituït inicialment pels ajuntaments de Manresa, Mataró, El Prat de Llobregat, Reus i Vilafranca del Penedès, avui ja agrupa 27 membres, i ofereix la prestació del servei d’abastament a 13 dels municipis adherits al Consorci, a través de la seva empresa pública, Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (GIACSA).

El pas a gestió pública permetrà revertir el dèficit històric, sense incrementar la tarifa, en inversions que va suposar anys i anys de gestió privada. A més, en termes de gestió suposa el control per part de l’ajuntament de totes les decisions estratègiques, de la política tarifària i la priorització de les inversions, així com una major transparència.

Malgrat tot, el canvi de model de gestió, de privada a pública, no ha estat exempt de dificultats. Com és pràctica habitual de la companyia als municipis que decideixen canviar el seu model de gestió, Agbar ha obert una guerra judicial contra l’ajuntament mitjançant un recurs contenciós administratiu. En aquest, l’empresa al·legava contra la decisió del ple municipal d’integrar-se al CONGIAC i delegar així la gestió del servei a aquest ens públic per abandonar el model de gestió privada. La resistència i pressions d’Agbar van arribar, fins i tot,  a demanar mesures cautelars per a impedir que el municipi fes efectiu el canvi de forma de gestió, però el jutge les va desestimar i el pas a gestió pública es va fer efectiu en la data prevista pel consistori.

Els darrers deu anys, a Catalunya, 21 municipis han remunicipalitzat el seu servei d’abastament d’aigua, amb el que prop de 300.000 persones han passat a rebre l’aigua d’operadors públics. I prop de 40 municipis estan treballant per a fer-ho els propers anys.

Comparteix: