Girona, Salt i Sarrià de Ter gestionaran el cicle de l’aigua a través d’una empresa pública

Amb el canvi de model la tarifa es mantindrà igual, de manera que la factura per als ciutadans no augmentarà respecte al cost actual

Els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter han acordat gestionar el cicle de l’aigua dels tres municipis a través d’una empresa pública. El regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés; el tinent de batlle de l’Ajuntament de Salt, Àlex Barceló; i, el batlle de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, han presentat aquest dimecres en conferència de premsa el report encarregat a l’empresa SB Ambiaudit sobre les diferents possibilitats respecte del futur model de gestió de l’aigua, un cop finalitzat el contracte amb AGISSA. Segons aquest report, l’opció més favorable és la gestió directa a través d’una societat mercantil local, que és la que han acordat tots tres ajuntaments.

Realitzar aquesta anàlisi és un pas obligatori quan l’administració pretén canviar el model de gestió d’un servei públic. En primer terme, l’estudi avalua la situació de la gestió del servei d’abastament d’aigua en alta, en baixa i el sanejament de Girona, Salt i Sarrià de Ter en mans de l’empresa mixta AGISSA. Tot seguit, determina les dimensions del nou servei: les diferents activitats, les instal·lacions, el personal necessari, els costos, les inversions i altres detalls.

A partir d’aquí, es plantegen els diferents tipus de gestió directa i indirecte que es poden dur a terme segons preveu la normativa vigent. Per un costat hi ha la gestió directa: a través d’una societat mercantil o a través d’altres modalitats (mitjançant una entitat pública empresarial, directament pels ajuntaments o per un ens autònom administratiu). I per l’altre costat, hi ha la gestió indirecta: a partir d’una concessió o a través d’una societat d’economia mixta. Tots els models són analitzats des de la seva perspectiva econòmica i aplicant judicis de valor sobre les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats, valorant multitud de criteris.

Davant d’això, l’informe conclou que la millor fórmula és una gestió directa a través d’una societat mercantil local, és a dir, una empresa pública. L’estudi avala que tècnicament és viable aplicar aquest tipus de gestió en el sistema d’aigües de Girona i que, a més, es comptarà amb un 42% més de capacitat d’inversió i de reposició que si s’hagués optat per una gestió indirecta.

La principal diferència amb el model actual, l’empresa mixta, és que l’ens comptarà amb fons 100% públics. A més, el reglament del servei d’aigua potable i de sanejament s’ha actualitzat incorporant criteris com: la regulació dels drets i obligacions de l’empresa i dels usuaris, la creació d’un òrgan de participació i l’aplicació de valors de transparència i les situacions de vulnerabilitat. Cal destacar que amb el canvi de model, la tarifa de l’aigua es mantindrà igual i, per tant, els ciutadans no veuran un increment en la factura de l’aigua.

Aquest model de gestió ens permetrà realitzar les inversions i reposicions que tenim plantejades, que entre altres hi ha la renovació de la xarxa. Aquesta és la millor manera de poder dur a terme els plans de millores, de renovació i d’actualització del sistema d’aigües de Girona, ha afirmat el regidor de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés, en roda de premsa.

Per la seva banda, el tinent de batlle de l’Ajuntament de Salt, Àlex Barceló ha destacat que amb aquest estudi hem analitzat les diferents opcions de gestió, i amb la gestió directa podem arribar a estalviar un 40% de costos que podrem destinar a inversions i reposicions de la xarxa. Aquesta és la tendència que hi ha en l’àmbit municipal, i creiem que és la millor decisió.

Davant d’aquests resultats, està previst que l’actual empresa pública TRARGISSA s’encarregui de dur a terme el servei d’abastament d’aigua en alta i en baixa i el sanejament en baixa de Girona, Salt i Sarrià de Ter. Actualment, aquesta entitat s’encarrega únicament de dur a terme el sanejament en alta, és a dir, la depuració de l’aigua. Així, doncs, TRARGISSA passarà a realitzar tota la gestió de l’aigua, des que surt del pantà fins que arriba a les llars i des que surt dels habitatges fins que va a la depuradora i finalment és abocada al riu.

El batlle de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, ha explicat que un altre dels objectius serà també subrogar tota la plantilla d’AgissaEstem estudiant també les noves necessitats que tindrem amb la nova situació i no descartem haver d’ampliar treballadors perquè assumirem noves tasques que fins ara no assumia l’empresa, ha afirmat.

El pròxim dimecres 21 d’octubre es presentaran els resultats de l’estudi a la Taula de l’Aigua, integrada per diferents entitats i organismes de la ciutat. En ella també es debatrà sobre els reglaments de sanejament i abastament i l’estructura tarifaria, entre altres. Un cop estigui en marxa el nou ens de gestió de l’aigua, està previst que aquesta taula es converteixi en un òrgan de participació estable que vetlli pel bon funcionament del servei i doni veu a la ciutadania. Un estudi encarregat a la Universitat de Girona determinarà com ha de ser aquest òrgan de participació.

Veure font: https://www.naciodigital.cat/girona/noticia/32514/girona-salt-sarria-ter-gestionaran-cicle-aigua-trav-empresa-publica

Comparteix: