El Suprem no admet a tràmit el recurs de Mina contra la sentència del TSJC que donava la raó a l’Ajuntament

L’alt tribunal considera que no es raona prou sobre de l’escrit de preparació

Notícia publicada originàriament a La Torre/Nació Digital el 4 de maig de 2022

Nou revés de la justícia a l’empresa Mina Pública d’Aigües de Terrassa. Aquesta vegada ha estat el Tribunal Suprem el que no ha admès a tràmit el recurs que l’empresa privada va presentar en contra de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) on es donava la raó a l’Ajuntament. 

En l’auto del 30 de març del 2021 el TSJC fallava a favor del Consistori i anul·lava els acords del Ple Municipal de l’1 de desembre del 2016 on s’aprovava la finalització del contracte del 1941 amb Mina Pública d’Aigües de Terrassa després de 75 anys de servei, així com la llista de béns a retornar.

Ara, l’alt tribunal considera que no es raona prou sobre de l’escrit de preparació, com és l’argumentació de l'”interès de cassació objectiu per a la formació de la jurisprudència”, en els termes exigits en el precepte.

Alguns membres del govern egarenc han celebrat el nou revés judicial a les xarxes com ara el primer tinent d’alcalde de Serveis Generals, Isaac Albert o el regidor de Medi Ambient, Carles Caballero. 

Què deia la sentència del TSJC?

Durant els 75 anys de contracte, l’Ajuntament i l’empresa es van comprometre a construir i substituir la xarxa de distribució d’aigua potable, amortitzant l’empresa amb les tarifes del servei. Amb la sentència, el TSJC avala la possibilitat de l’Ajuntament de fer-se amb el 25% de la xarxa de distribució del centre de la ciutat -encara en mans de Mina- perquè considera que la xarxa és de titularitat municipal.

Pel que fa als bens revertibles que dictaminava la sentència ho són la xarxa de distribució d’aigua, els instruments d’anàlisi, l’utillatge i els equips informàtics del laboratori, així com la resta de béns i actius necessaris per a la prestació del servei i que hagin estat adquirits a càrrec de les tarifes del servei d’abastament.

En canvi, no són béns reversibles la seu social de Mina –pel que fa als terrenys titularitat de l’empresa són- reversibles les instal·lacions, quedant no reversibles la resta de porcions de terreny, els béns i les instal·lacions adquirits a títol onerós per la concessionària (excepte la xarxa de distribució) i les instal·lacions de Can Guitard. 

Comparteix: