El Pla del Penedès s’incorpora a l’AMAP

Un dels objectius que es planteja l’Ajuntament del Pla del Penedès és el de poder disposar d’una gestió 100% pública del servei d’abastament, un cop finalitzi el contracte l’any 2022, actualment en mans de CASSA. L’aigua és un bé essencial, que ha d’estar en mans de la gestió pública i col·lectiva. De la gestió de l’aigua no se’n pot fer negoci.

Per tot plegat, El Pla del Penedès s’ha adherit a l’AMAP, per tal de rebre l’assessorament i acompanyament necessari per estudiar l’actual situació del servei i establir una gestió íntegrament pública. Això ha de permetre un major control pel què fa a l’abastament d’aquest bé, i un servei millor i més assequible.

L’AMAP és una associació de municipis, entitats i empreses públiques d’aigua de Catalunya, que treballa per impulsar la gestió pública de l’aigua, acompanyar als municipis que presten el servei de forma directa, i ajudar aquells altres que volen fer el canvi de model de gestió. Es va crear el gener del 2018, i en l’actualitat ja compta amb 48 membres, entre ells els principals municipis de Catalunya, que suposen el 45% del total de la població catalana.

Comparteix: