El Grup de Defensa del Ter s’adhereix a l’AMAP

El Grup de Defensa del Ter s’ha adherit a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) a l’espera de la seva ratificació definitiva a la propera Assemblea General de l’Entitat.

El GdT considera, en la seva nota de premsa emesa que: “Una gestió pública de l’aigua ha de ser més eficaç, transparent, propera, democràtica i ha de garantir més implicació per part de la societat civil i els seus representants. També ha de garantir una visió integral del cicle de l’aigua i, en primer terme, la bona qualitat del medi natural i dels punts d’abastament, és a dir, el bon estat de rius, rieres, pous i aqüífers. Per això el Grup de Defensa del Ter és una de les entitats fundadores de la plataforma Aigua és Vida, des d’on juntament amb altres entitats i col·lectius, s’ha estructurat el relat dels moviments socials pel què fa a la gestió pública de l’aigua a Catalunya”.

Comparteix: