El Govern descarta indemnitzar Acciona per ATLL i li reclama 38 milions

Font: El Nacional / EFE

La comissió creada per la Generalitat per abordar la liquidació del contracte de gestió d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL) conclou que la societat concessionària, liderada per Acciona, ha de tornar 38,42 milions d’euros al Govern, al qual exonera de pagar cap tipus d’indemnització a la companyia. Les conclusions d’aquesta comissió, de les quals ha informat avui la Generalitat, disten molt de les que ha presentat recentment el consorci encapçalat per Acciona, que ha xifrat en 1.036 milions la compensació total deguda per la Generalitat, després que aquesta fes efectiva l’anul·lació del contracte de la concessió d’ATLL, tal com va sentenciar el Tribunal Suprem.

En concret, Acciona reclama uns 300 milions per la liquidació del contracte i més de 700 milions en concepte de danys i perjudicis. La Generalitat ja ha notificat la seva proposta de liquidació a la societat concessionària, que disposa ara d’un termini de deu dies per presentar al·legacions a l’informe. El govern català va crear el mes de juliol passat aquesta comissió, integrada per representants dels departaments de Territori, de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, del Gabinet Jurídic de la Generalitat i de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb l’objectiu que determinés la possible indemnització a Acciona per la liquidació del contracte de gestió de l’empresa pública ATLL.

Quatre mesos després, la comissió, que s’ha reunit en nou ocasions, ha aprovat els informes jurídic i econòmic que fonamenten la proposta de liquidació del contracte, una vegada analitzades les prestacions realitzades per les dues parts. Segons aquesta anàlisi, el resultat comptable de la liquidació és negatiu en 38,42 milions, cosa que comporta que la societat concessionària haurà de tornar aquesta quantia a la Generalitat.

En el càlcul de la liquidació, la comissió ha tingut en compte que les sentències han declarat la nul·litat del procediment de contractació, cosa que significa que el contracte d’adjudicació queda sense efectes des del moment inicial. La comissió creu, per tant, que la liquidació del contracte ha de contemplar la restitució recíproca dels béns i serveis rebuts en virtut del contracte i, en cas que no sigui possible, l’equivalent al seu valor.

Exclòs d’indemnització

També determina que “queda exclòs el concepte indemnitzatori, ja que una indemnització de danys i perjudicis només podria ser aplicable si una de les parts hagués estat declarada culpable, cosa que en aquest cas no s’ha produït”.

La comissió ha analitzat, doncs, les prestacions realitzades per la Generalitat i la concessionària. Per part de l’adjudicatària, l’informe contempla una prestació principal, com és l’explotació d’una concessió administrativa per al servei de proveïment d’aigua en alta, i una prestació accessòria, consistent en l’execució d’obres de construcció i millora a les instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat.

En aquest sentit, estima que la contraprestació percebuda ha estat la tarifa de servei aprovada i la retribució per a la producció d’energia elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques. Per part de la Generalitat, la prestació ha consistit en la cessió d’ús i posada a disposició de la societat concessionària de les instal·lacions d’ATLL i la resta d’actius vinculats per als 50 anys de la concessió, amb un cànon com a contraprestació.

En el càlcul de les restitucions recíproques, la comissió ha considerat que “no es poden tenir en compte altres conceptes que han suposat un cost per a la societat concessionària, ja que pertanyen a relacions amb altres subjectes públics i privats fora de la relació contractual”, com poden ser les despeses de licitació del contracte o els pagaments d’impostos.

Així, la comissió indica que Acciona i els seus socis, a 31 de desembre del 2018, haurà obtingut uns ingressos estimats de 912,6 milions d’euros gràcies al subministrament d’aigua i la venda d’energia elèctrica. Els càlculs de la comissió respecte a la liquidació inclouen els costos d’explotació i un marge industrial sobre els costos d’operació d’un 10%, més el cost de les obres executades, el cànon inicial i els cànons anualment satisfets, més l’interès legal sobre el cànon inicial pendent de recuperació.

En total, la comissió xifra en 874,17 milions d’euros les despeses que corresponen a la Generalitat. El resultat negatiu de 38,42 milions és la diferència entre els ingressos estimats de la concessionària i les despeses reconegudes per la comissió.

Comparteix: