Congrés de la Gestió Pública del Servei d’Aigua

El dimecres 24 i dijous 25 de novembre del 2021 al Vapor Universitari de Terrassa es celebrarà el Congrés de la Gestió Pública del Servei d’Aigua. Organitzat conjuntament per l’AMAP, i els Ajuntament de Barcelona i Terrassa, i amb la col·laboració de l’Associació Catalana dels Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i el El Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), el Congrés és un espai dirigit a personal tècnic, gestor, polític, acadèmic i entitats que treballin al o per al sector públic de l’aigua, que es planteja amb els següents objectius:

  • Reforçar els llaços i sinergies entre els principals actors del sector, fomentant la interrelació, coneixença i intercanvi tècnic entre actors i gestors del sector.
  • Posar en valor la gestió pública de l’aigua i prendre consciència de les seves potencialitats, davant d’administracions, institucions i altres actors, agrupant al màxim nombre d’actors, institucions i empreses del sector per primera vegada.

Podeu consultar el programa i inscriure’s a la web congresaiguapublica.amap.cat

Recollim propostes

Si voleu participar com a ponents a un dels tallers següents, feu-nos arribar la vostra proposta abans del 30/09/2021:

  • Deficiències estructurals de la gestió privada de l’aigua
  • La gestió pública de l’aigua a petits municipis
  • Elements essencials per al control de les concessions
  • La gestió de dades al servei públic d’aigua
  • Models de tarifació social i dret humà a l’aigua
  • Gestió del drenatge i clavegueram
  • Participació ciutadana i governança democràtica de l’aigua

Veure font: https://congresaiguapublica.amap.cat/

Comparteix: