Pla de Santa Maria avança en la municipalització de la gestió de l’aigua

La memòria i el reglament del servei es van aprovar en un ple extraordinari dimarts passat

Notícia publicada originàriament a El Vallenc el 24/2/2023

L’Ajuntament del Pla de Santa Maria (Tarragona, Alt Camp) ha donat un pas més en la municipalització del servei d’aigua potable amb l’aprovació de la memòria i el reglament que en regiran la gestió quan passi a mans del consistori. En un ple extraordinari celebrat el passat dimarts 21 de febrer, tots dos documents van rebre el vot favorable dels tres grups presents a l’Ajuntament: Junts pel Pla, Esquerra Republicana i la CUP.

La memòria i el reglament es van encarregar a una empresa especialitzada i els ha supervisat una comissió formada per regidors, tècnics i un representant de la ciutadania. A la memòria s’estableix que la municipalització del servei és viable i beneficiosa per a l’Ajuntament, mentre que el reglament determina com es realitzaran les connexions i també les obligacions tant de l’Ajuntament com dels usuaris.

La gestió de l’aigua del Pla ha estat en mans de l’empresa Sorea –ara Agbar– des de fa 25 anys. Un cop vençut el contracte, el mes passat, es va posar en marxa el procés per assumir directament el servei des de l’Ajuntament. Entretant, però, s’ha fet una pròrroga de nou mesos per evitar que hi hagi interrupcions en el subministrament.

Al ple de dimarts 21 també es va votar el pla de mesures antifrau de l’Ajuntament. Aquest recull un conjunt de disposicions per avaluar els riscos relacionats amb el frau i el conflicte d’interessos, així com de prevenció, detecció, correcció i persecució d’aquestes situacions. En el seu contingut també es fixa el procediment a seguir per al tractament dels possibles conflictes d’interès.

Aquest pla és un requeriment de la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea vinculat a la recepció d’ajuts dels fons Next Generation. Qualsevol institució que sigui receptora d’aquests ajuts, ha de disposar d’un document d’aquest tipus així com d’una sèrie de principis i regles de conducta que, en el cas de l’Ajuntament del Pla, es van aprovar l’octubre passat.

El tercer punt del ple tenia a veure amb l’ampliació del Polígon Industrial del Pla. En aquest cas, es tractava d’introduir-hi la declaració ambiental estratègica, que compta amb l’informe favorable. El projecte d’increment de sòl urbanitzable industrial ja va passar anteriorment pel plenari al març i a l’octubre de l’any passat. Amb l’afegitó de la declaració ambiental es traslladarà a la Comissió d’Urbanisme que previsiblement l’aprovarà de forma definitiva.