Campanya a Terrassa: “L’aigua s’acaba”

Alerta per fer front a la possible situació d’emergència per sequera

Notícia publicada originalment al Diari de Terrassa el 27 de novembre de 2023

“L’aigua s’acaba, tanca l’aixeta”. L’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa una nova campanya informativa per tal de fomentar l’estalvi d’aigua entre la població, després que la Generalitat hagi fet públic el Decret de Preemergència davant l’actual situació greu de sequera.

“Es tracta d’un escenari intermedi, previ al context d’emergència, que s’ha establert per intentar potenciar l’estalvi d’aigua i endarrerir, així, l’entrada de Catalunya a altres escenaris més restrictius“, apunta l’Ajuntament.

Amb aquesta nova campanya comunicativa, que compta amb la participació de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa i Taigua, el consistori continua difonent consells d’estalvi i d’ús responsable de l’aigua.

El més destacable de l’actual situació de preemergència, segons l’Ajuntament, “és la reducció de la dotació màxima d’aigua dels municipis que passa dels 230 litres/habitant/dia (que teníem fins ara en situació de excepcionalitat), a 210 l/h/dia”. Aquest volum és el total d’aigua que pot entrar a la xarxa municipal per a l’abastament, tan pel que fa a l’ús domèstic com per a les activitats econòmiques i comercials i els usos municipals.

A Terrassa, d’acord amb les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’octubre passat el consum ha estat de 182 l/h/d, “per la qual cosa ens trobem per sota del llindar marcat i, per tant, l’entrada en aquest nou estat de prealerta no suposarà restriccions pel què fa a la dotació del municipi”.

Segons explica la regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Cicles de l’Aigua, Patricia Reche, “centrant-nos només en la dotació domèstica, cal destacar que al nostre municipi, al darrer trimestre registrat, ens vam situar als 96 l/h/d, un valor de consum correcte i que demostra que no hi ha un malbaratament general”. Reche agrega que, no obstant això, “en la situació crítica en la qual ens trobem, caldria abaixar aquests valors mitjans per evitar haver de fer restriccions en futurs escenaris”.

En les limitacions establertes ara, s’ha restringit l’ús de l’aigua per a reg de gespa destinada a l’esport federat, passant de 450 a 200 m3/hectàrea/mes i es mantenen les limitacions que ja hi havia imposades en el decret d’excepcionalitat.

Aquestes restriccions són, entre d’altres, “la prohibició d’omplir piscines, la prohibició del reg de la gespa pública, els jardins particulars i els espais verds, la prohibició de realitzar neteja als carrers amb aigua a pressió (que es limita únicament a les situacions d’insalubritat) i la prohibició de l’ús de les fonts ornamentals”.

PROVES DE REDUCCIÓ DE LA PRESSIÓ

Des de fa mesos, l’Ajuntament i l’empresa pública Taigua estan desplegant mesures per tal de promoure l’estalvi d’aigua entre la població. La setmana passada es va posar en marxa una prova pilot per reduir la pressió de la xarxa en alguns sectors de la ciutat. Un cop realitzada, es valorarà el seu funcionament i els nivells d’estalvi que ha suposat i s’estudiarà la idoneïtat d’aplicar aquesta reducció.

A més, fa temps que el consistori ha limitat els consums municipals amb una reducció del 60%. Taigua ha implantat un sistema de detecció de fuites a la xarxa i treballa en la posada en funcionament de pous. A banda, s’està estudiant la utilització d’aigües freàtiques a Vallparadís i a altres punts de la ciutat i s’està duent a terme un estudi d’utilització d’aigües regenerades per al reg, ús industrial i usos municipals. També s’està valorant un possible ús de recàrrega d’aqüífers.

El govern municipal inclou les noves tarifes entre aquestes mesures per incentivar l’estalvi. Més informació: https://www.terrassa.cat/aigua-sequera.

Comparteix: