Butlletí AMAPInfo #4

En aquest número hi podreu trobar informació sobre:
  • Incorporació de nous municipis a l’AMAP
  • Propostes per a la millora de la gestió pública de l’aigua que l’AMAP ha fet arribat al Conseller de Territori i Sostenibilitat
  • Integració de l’AMAP a Aqua Publica Europea
  • Article d’opinió
  • Notícies de membres de l’AMAP

Veure font: https://mailchi.mp/2651dc7cea71/amapinfo-novetats-projectes-i-informacions-diverses-570310

Comparteix: