Aval a la rescissió de la concessió a Aigües de Girona

La Comissió Jurídica Assessora (CJA) veu demostrat que es van deixar de fer inversions i reposicions per valor de 10 milions

La CJA ha avalat que es rescindeixi la concessió a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA (AGISSA) per haver incomplert el contracte. El dictamen de la comissió recull, com van exposar al seu dia els tres consistoris, que la societat va deixar de fer inversions i reposicions a la xarxa d’aigües per valor de 10 milions d’euros entre els anys 1992 i 2012. Segons la CJA, això queda palès en el mal estat actual de les canonades i instal·lacions, que provoca fuites d’aigua, contaminació i, per tant, un funcionament deficient del servei d’abastament. La comissió conclou que això és motiu de rescissió perquè s’han incomplert obligacions essencials del contracte. La comissió no entra a valorar, però, quina responsabilitat ha d’assumir Girona SA –el soci privat– i si l’empresa ha de pagar una indemnització de 15,8 milions com li reclama l’Ajuntament de Girona. L’aval de la CJA permet reprendre el procés per a la municipalització abans que expiri el contracte actual a finals del desembre que ve.

Al juny, el ple de Girona va aprovar una suspensió tècnica del procés per resoldre el contracte d’AGISSA per motius administratius: després de rebre les al·legacions del soci privat, el consistori va decidir elevar l’afer a la CJA, que emet informes que analitzen si les actuacions s’ajusten a la llei. La comissió acaba d’emetre el seu dictamen, de 40 pàgines, i la conclusió és clara: AGISSA no va dur a terme obligacions essencials amb la xarxa d’aigües. En concret, el dictamen avala els dos informes jurídics en què es van emparar els ajuntaments de Girona, Salt i Sarià de Ter per tirar endavant la rescissió anticipada del contracte. Aquests documents, emesos per la secretaria de l’Ajuntament de Girona, consideraven acreditat que, entre els anys 1992 i 2012, Girona SA va deixar de fer inversions i obres de manteniment a la xarxa per valor de 10 milions (4,6 milions en inversions i 5,4 en reposicions). L’informe de la CJA, però, no entra a valorar a qui corresponia què. Per això, en comptes de parlar de la part pública o del soci privat, a l’hora de determinar si es va incomplir el contracte, es refereix sempre a AGISSA o bé a l’empresa mixta.

Veure font: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/1836587-aval-a-la-rescissio-de-la-concessio-a-aiguees-de-girona.html?s=09

Comparteix: