Aqua Publica Europea (APE) dona la benvinguda a l’AMAP com a nou membre associat

L’AMAP s’uneix al 65 operadors públics d’aigua i sanejament membres d’APE

APE és l’associació europea d’operadors públics d’aigua. Agrupa tant a operadors públics com a d’altres actors que promouen la gestió pública de l’aigua, tant a nivell europeu com internacional. Entre els seus objectius, figura la cerca d’una gestió eficaç, eficient i transparent per servir l’interès públic, per davant del interessos empresarials.

APE es basa en quatre principis: l’accés a l’aigua com a dret fonamental, l’aigua com a bé comú, posar l’abastament i el sanejament al servei dels interessos públics, i una política hídrica adreçada a garantir l’accés universal.

L’activitat d’APE apunta a l’assoliment dels objectius socials ambientals i socials a la gestió de l’aigua, facilitar l’intercanvi entre operadors públics i disposar d’una veu pròpia a la Unió Europea per als operadors públics. 

D’altra banda, l’AMAP es va constituir el 2018, amb l’objectiu de garantir que els serveis d’abastament i sanejament fossin accessibles a tota la ciutadania, reconeixent aquests serveis com a essencials i l’aigua com un bé comú i, per tant, adreçats a servir l’interès públic en comptes dels interessos empresarials.

L’AMAP té 39 membres, entre ells els principals municipis de Catalunya, que cobreixen el 44% de la seva població. També compta amb empreses públiques d’aigua, com Barcelona Cicle de l’Aigua, que ja és membre d’APE.

A través d’accions de difusió, promoció i incidència, l’AMAP, juntament amb els seus membres, està promovent la gestió pública de l’aigua. A més, l’AMAP acompanya i dona suport a aquells municipis que volen passar a la gestió pública. D’aquesta forma, l’associació juga un paper clau al debat públic a Catalunya sobre la gestió dels recursos públics.

Veure font: https://www.aquapublica.eu/article/news/aqua-publica-welcomes-catalan-association-municipalities-public-water-management-amap

Comparteix: